Aamuposti 24.7.2020Keusote ei noudata julkisuuslakiaKeski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Keusote on omaksunut erikoisia ja lainvastaisia käytäntöjä julkistaessaan päätöksiään. Monia päätösten liitteitä on julistettu salaisiksi vastoin julkisuuslakia.

Esimerkiksi yhtymähallitus päätti 21.1.2020 ikäihmisten asumispalveluiden hankinnasta tarjouskilpailun perusteella. Oleellinen tieto asiassa oli hintavertailutaulukko, joka sisältää muun muassa palvelun tuottajien hintatarjoukset.

Se on pöytäkirjan mukaan salassa pidettävä julkisuuslain pykälän 24 perusteella. Tässä pykälässä on lueteltu lukuisia poikkeuksia viranomaisten toiminnan julkisuuteen.

Ilmeisesti mielessä on ollut lähinnä liikesalaisuuteen viittaava poikkeus, kun salaamiseen on päädytty. Todellisuudessa hintatarjoukset ovat julkisia, myös hävinneet tarjoukset. Tarjouskilpailuun osallistuneet eivät myöskään voi yksipuolisesti määritellä jotakin kohtaa tarjouksessaan liikesalaisuudeksi.Myös Kerava ja Sipoo osallistuivat samaan kilpailutukseen. Mielenkiintoista on, että Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjassa (23.1.2020) sama hintavertailutaulukko on myös merkitty salassa pidettäväksi julkisuuslain perusteella, mutta pöytäkirjassa ei viitata lain pykälään 24 vaan pykälään 7.

Siinä todetaan, että julkista hankintaa koskevat tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Näin siellä lukee edelleen, vaikka päätös asiasta tehtiin jo tammikuussa ja sopimuksetkin on tehty pian sen jälkeen.Toinen esimerkki: kun yhtymävaltuusto päätti Oy Apotti Ab:hen liittymisestä (16.4.2020), oli useita liitteitä määrätty salassa pidettäviksi ilman perusteita. Jopa Apotin yhtiöjärjestys oli merkitty salassa pidettäväksi, vaikka kuka tahansa voi ostaa sen kaupparekisteristä 15 eurolla.

Kolmas esimerkki: kun yhtymähallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluiden päättämisestä (28.4.2020), oli taas useita liitteitä merkitty salassa pidettäviksi, muun muassa yhtymän tuottavuusohjelma. Samassa kokouksessa käsiteltiin tuottavuusohjelmaa toisessa pykälässä. Siinä se oli julkinen.Tämä kertoo, miten rutiininomaisesti asioita kirjataan salassa pidettäviksi miettimättä lainkaan niiden tosiasiallista salattavuutta tai julkisuutta, vain ”varmuuden vuoksi”.

Tämä on äärimmäisen huonoa hallintoa. Kun päätetään yhteisten varojen käytöstä, tulee päätöksenteon olla mahdollisimman julkista. Jokin tieto voidaan määritellä salaiseksi vain lain mukaisin perustein ja tällöinkin asiakirja on muilta osin julkinen. Myös salaamisen peruste tulee kertoa tarkasti.Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas)
Hyvinkää

Jälkikommenttini Aamupostin tekstiviestipalstalla:Keusoten edustajat olivat laatineet vastineen (AP 5.8.) kirjoitukseeni Keusoten päätöksenteon julkisuudesta.

Oikeastaan kirjoitus ei ollut vastine lainkaan. Siinä ei mitenkään edes pyritty kumoamaan esimerkkejäni tietojen salaamisesta julkisuuslain vastaisesti.

Viitataan kyllä inhimillisten erehdysten mahdollisuuteen ja valmistelijoiden kouluttamiseen. Koulutus näyttää menneen hukkaan.Olli Savela