Aamuposti 28.5.2021


Keusoten tuottavuusohjelma on säästöohjelmaKeusotessa on toista vuotta käynnissä tuottavuusohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan 40 miljoonan euron säästö vuositasolla ensi vuoden loppuun mennessä.


Kyseessä onkin säästöohjelma, jolla ei ole juuri mitään tekemistä tuottavuuden kanssa.


Tuottavuushan tarkoittaa tuotoksen ja panoksen suhdetta. Jos esimerkiksi työntekijöitä (panosta) vähennetään, syntyy myös vähemmän palveluita (tuotosta). Ei siinä tuottavuus parane.


Ohjelmassa on paljon hyviäkin hankkeita ja tavoitteita, joissa voi syntyä parempia työkäytäntöjä ja samalla myös säästöjä. Kuntoutuksen kehittäminen parantaa potilaiden vointia ja voi tuoda säästöjä.


Joissakin tapauksissa kalliita ostopalveluita pyritään korvaamaan omilla työntekijöillä.


Mutta ohjelma sisältää myös kohtia, jotka heikentävät palveluita.


Ikäihmisten asumispalveluissa ”kevennetään palvelurakennetta”.


Ihmisiä siirretään ympärivuorokautisesta hoidosta tavalliseen, päiväaikaiseen hoitoon. Heitä siirretään myös kotihoitoon, vaikka se monissa tapauksissa tulee kalliimmaksi, koska kotona pitää käydä usein.


Tarvitsemme lisää ympärivuorokautista palveluasumista. Siihen jonotetaan, myös kalliimmasta akuuttisairaanhoidosta.


Kotihoidon yövuoroissa ollaan siirtymässä yhden hoitajan malliin nykyisen parityöskentelyn sijasta.


Tämä tekee työstä entistä raskaampaa, kun potilaita pitää nostella ja kääntää. Heidän joukossaan voi olla myös aggressiivisesti käyttäytyviä.


Monissa toiminnoissa pyritään täyttämään vain lain vaatima minimi. Esimerkiksi ikäihmisten päivätoiminta ei ole pakollista, joten Keusotella olisi mahdollisuus lopettaa se omana toimintana.


Heikoimmassa asemassa ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät. Jos heidän hoidostaan tingitään ja jonotusajat pitenevät, se vain lisää kuluja tulevina vuosina. Se olisi täysin vastuutonta.


Ohjelma ei ole toistaiseksi sisältänyt henkilökunnan lomautuksia eikä irtisanomisia.


Asiasta on kuitenkin aiemmin puhuttu, joten on hyvin mahdollista, että lomautukset ja irtisanomiset nousevat uudestaan esille kuntavaalien jälkeen. Ne tarkoittaisivat suoraan palvelujen heikentämistä eikä siihen pidä mennä.


Esimerkiksi palveluasumisessa hoitajia voitaisiin lomauttaa lyhytaikaisesti siten, että hoitajamitoitus täyttää vain lain vaatiman minimin, kun se nyt joissakin hoivakodeissa ylittyy. Ja jos lääkäriin pääsy viivästyy, se pahentaa monia sairauksia ja lisää kustannuksia.


Jatkuvat säästövaatimukset kriisiyttävät toimintaa. Keusote tarvitsee välttämättä kunnilta lisärahoitusta, jotta palvelut voidaan turvata.


Sen puolesta olemme toimineet ja äänestäneet. Sen sijaan perussuomalaiset ja kokoomus esittivät Hyvinkään ”kestävän talouden” ohjelmaan vuositasolla 3,1 miljoonan euron leikkausta Keusoten muutenkin niukkoihin rahoihin.


Olli Savela

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas (vas.)

Hyvinkää