Aamuposti 22.11.2006

Valtuutetun puheenvuoro
Olli Savela

 

Alibudjetointia – taas kerran

 

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ojensi viime kesänä Turun kaupunkia, koska se oli määrärahoissa kitsastelemalla alimitoittanut hammaslääkäripalvelunsa. Talousarviosta päättävät luottamusmiehet ja virkamiehet rikkovat Paunion mukaan perustuslaissa julkiselle vallalle säädetyt velvoitteet terveyspalvelujen turvaamisesta, jos kunta tietoisesti mitoittaa määrärahansa tarvetta vähäisemmäksi.

 

Juuri näin tehdään Hyvinkäälläkin. Tälle vuodelle valtuusto myönsi lokakuussa lähes kuusi miljoonaa euroa ylitystä perusturvan menoihin, mikä kertoo pahasta alibudjetoinnista. Esimerkiksi vanhainkotien 18 ylipaikan vaatimien hoitajien palkkoihin ei talousarviossa ollut varoja, vaikka hyvin tiedettiin, ettei ilman niitä selvitä.

 

Menot on Hyvinkäällä aina aliarvioitu etukäteen, mutta niin on tulotkin ja vieläpä enemmän. Vuoden 2000 jälkeen kaupungin tilinpäätös on ollut joka vuosi positiivisempi kuin alkuperäinen talousarvio. Ero on ollut keskimäärin 4 – 5 miljoonaa euroa. Talousarviota tehtäessä taloustilanne esitellään luottamushenkilöille aina todellista synkempänä.

 

o o o

 

Alibudjetointi uhkaa toistua jälleen ensi vuoden osalta. Kaupunginjohtaja on vaihtunut mutta käytäntö ei. Hallituksen talousarvioesityksessä ei ole varauduttu perusturvan moniin jo tiedossa oleviin menoeriin, mutta alibudjetointi koskee myös opetusta.

 

Jotkut valtuustoryhmät esittävät nyt esimerkiksi sosiaalihuoltoon vain 100 000 euroa lisää hallituksen esitykseen verrattuna, kun lautakunnan esityskin edellyttäisi yli puolen miljoonan euron lisäystä. Esityksen mukaan 100 000 euron pitäisi riittää toimeentulotuen viivytyksettömään käsittelyyn, hintojen nousuun, maahanmuuttajalasten kotikielenopetukseen, sosiaalisen luototuksen käyttöönottoon, Emo-luokkaan ja työllisyyden hoitoon. Todellisuudessa melkein jokainen kohta erikseenkin vaatisi tuon 100 000 euroa tai enemmänkin.

 

Perusterveydenhuoltoon ja vanhusten ja vammaisten huoltoon ryhmien sopimus lisäisi samoin vain 100 000 euroa, kun lautakunnan esitys oli puolitoista miljoonaa euroa suurempi. Näillä aloilla lisärahan tarve on suurin. Toimeentuloturvaan on varattu saman verran kuin tänä vuonna arvioidaan kuluvan, vaikka asumiskustannusten omavastuuosuuden poisto lisää menoja ensi vuonna.

 

o o o

 

Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhdistämissuunnitelma uhkaa heikentää palveluita tulevina vuosina, koska yhdistämisellä pyritään säästöihin. Jo nyt päättäjät ovat puhuneet terveyspalveluiden merkittävästä heikentämisestä (AP 1.11.2006 ja 10.11.2006). Lääkäripalveluja ei säilytettäisi joka kunnanosakeskuksessa eikä yöpäivystystä sekä Hyvinkäällä että Riihimäellä. Kenties kävisimme vuoroviikoin yöpäivystyksessä Hyvinkään tai Riihimäen sairaalassa.

 

Myös monia kouluja uhkaa lakkauttaminen tai yhdistäminen eikä tämä koske pelkästään peruskoulua. Hyvinkäällä erityisesti Ridasjärven, Kaukasten ja Uudenkylän koulut ovat vaarassa.

 

Totta kai johtavat virkamiehet havittelevat terveysasemien ja koulujen lakkautuksia, vaikka kuntia ei yhdistettäisikään. Mutta selvää on, että jos päätöksenteko siirtyy suurkuntaan kauemmaksi kansalaisista, tällaiset suunnitelmat on paljon helpompi viedä läpi.

 

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu.