Valtuutetun puheenvuoro

Olli Savela

Aamuposti 5.11.2007

 

Kallis päivystys

 

Hyvinkään terveyskeskuksen päivystys yhdistettiin tämän vuoden alusta kokonaan sairaalan päivystykseen. Koko ajan päivystyksen toiminnassa on ollut ongelmia.

 

Keskimääräinen yleislääkärin odotusaika oli 1.1. – 10.9. 2007 välisenä aikana yksi tunti 39 minuuttia. Keskimääräinen hoitoaika tutkimuksineen ja toimenpiteineen oli yksi tunti 42 minuuttia, joten käynnin kokonaisajaksi tuli keskimäärin 3 tuntia 21 minuuttia.

 

Se on erittäin pitkä aika ja kertoo, että monet potilaat ovat joutuneet odottamaan lääkärille pääsyä useita tunteja.

 

Kaupungin omassa päivystyksessä odotusaika oli keskimäärin puolitoista tuntia, joten odotusajat ovat hieman pidentyneet.

 

Kun yhdistämisestä päätettiin, perusteltiin sitä sillä, että ”läpimenoajat päivystyksessä lyhenevät”. Toisin on käynyt.

 

Tuoreimpien tietojen mukaan yhdistetty päivystys maksaa kaupungille tänä vuonna 800 000 – 1 000 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Kustannusnousu on todella huomattava, 40 – 50 prosenttia. Toisin sanoen saamme aiempaa huonompia palveluja huomattavasti kalliimmalla hinnalla.

 

Nyt väitetään, että päättäjät olivat tietoisia kustannusten noususta etukäteen. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 12.12.2006 ja pöytäkirjan liitteistä todellakin löytyy melko selkeä laskelma siitä, että kustannukset nousevat tuntuvasti (hyödyt ja haasteet päivystyksen yhdistämisestä).

 

Varsinainen päätöksentekijä asiassa oli kaupunginhallitus, joka käsitteli asiaa seuraavalla viikolla. Asian esitteli silloinen apulaiskaupunginjohtaja Raimo Lahti, joka ei kuitenkaan jakanut mainittua laskelmaa kaupunginhallitukselle.

 

Uskomatonta mutta totta. Näin meitä hallitaan. Ratkaisevan tärkeä informaatio salattiin päätöksentekijöiltä.

 

Salailusta huolimatta voi olettaa, että useat kaupunginhallituksen jäsenet olivat tietoisia kustannusten noususta päättäessään asiasta. He olivat joko saaneet kyseisen laskelman tai tieto siitä oli levinnyt suullisesti. Miksi yhdistäminen kuitenkin vietiin läpi, vieläpä yksimielisesti ?

 

Päivystyksen yhdistämistä oli valmisteltu pitkään, Ossi Savolainen ajoi sitä jo ollessaan perusturvajohtaja.

 

Suomessa on yleensä vallalla yksi ainoa totuus. Tällä hetkellä se on keskittämisen oppi, joka tunnetaan myös nimellä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Se esti näkemästä muita vaihtoehtoja. Kun HUS:n laskutuksen hinta lopulta selvisi päättäjille, ei enää löytynyt rohkeutta perääntyä, vaikka se olisi ehdottomasti ollut viisain ratkaisu.

 

Miljoona euroa on iso raha. Sillä maksaisi esimerkiksi Hyvinkään kaupungin palveluksessa oleville  200 tehyläiselle 400 euron palkankorotuksen kuussa.

 

Myös terveyskeskuksen oma laboratorio ollaan lopettamassa ja toiminnat siirtämässä HUS:n liikelaitokselle, vaikka henkilökunta sitä vastustaa. Oman röntgeninkin lopettamista suunnitellaan ja toiminta myytäisiin HUS:n liikelaitokselle. Päivystyksen yhdistämisestä pitäisi ottaa oppia. Palvelut heikkenevät ja hinta nousee.

 

Hyvinkää on ollut päivystysten yhdistämisessä eräänlainen kokeilukunta. Muualla Suomessa ei tiettävästi ole yhdistetty terveyskeskuksen päivystystä kokonaan sairaanhoitopiirin päivystykseen. Hyvinkään kokeilu jää toivottavasti ainoaksi.

 

Ratkaisu tilanteeseen ei ole päivystyksen kilpailuttaminen ja yksityistäminen vaan palaaminen kaupungin omaan päivystykseen, päivystyksen resurssien lisääminen, omalääkärien väestövastuiden pienentäminen ja ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisääminen. Kaikkia näitä olemme valtuustossa esittäneet, toistaiseksi tuloksetta.

 

Viimeksi lokakuussa valtuusto hylkäsi aloitteemme palata takaisin kaupungin omaan päivystykseen äänin 7-42. Usein ennenkin on esityksemme äänestetty ensin nurin ja sitten toteutettu. Toivottavasti niin käy nytkin.

 

Kauniston vanhainkodin laajennus ja peruskorjaus ovat sentään vireillä, mutta hankkeen on suunniteltu valmistuvan vasta 2012. Yhden vanhainkodin laajennus ei myöskään pelkästään riitä kaupungin panokseksi lähivuosien kasvavaan hoitopaikkojen tarpeeseen.

 

Jos jäämme yksityisten yritysten palvelujen ja hinnoittelun varaan, se tulee äkkiä kalliimmaksi kuin omien hoitopaikkojen rakentaminen vaikka velkarahalla.

 

Olli Savela

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.).