Aamuposti 1.7.2008

Valtuutetun puheenvuoro

Olli Savela

 

Terveyspalvelut kallistuvat yksityistettäessä

 

 

Hyvinkää lopetti oman terveyskeskuspäivystyksen viime vuoden alusta ja on siitä lähtien ostanut päivystyksen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiriltä (HUS) eli Hyvinkään sairaalalta. Sen seurauksena päivystyksen kustannukset kaupungille nousivat viime vuonna todella huomattavasti edellisvuodesta: 650 000 euroa eli 32 prosenttia.

 

Jonkin verran säästöä tuli siitä, että yhteispäivystyksen takia vältettiin turhia käyntejä kaupungin päivystyksessä. Ilman tätä säästöä menot olisivat kasvaneet vieläkin enemmän.

 

Miksi päivystyksen kustannukset nousivat, vaikka palvelu ei parantunut eivätkä odotusajat lyhentyneet ?

 

Yksi syy löytyy HUS:n laskutusperusteista. Esimerkiksi päivystyksen siirron yhteydessä sovittiin, että kaupunki vuokraa omistamansa tilat sairaalanmäeltä HUS:lle 18 euron neliövuokralla. Kun HUS sitten laskuttaa kaupunkia päivystyksestä, se laskuttaa samojen tilojen vuokrana 29 euroa neliöltä. Eipä ihme että kalliiksi tulee.

 

 

Tämän vuoden maaliskuun alusta päivystyssopimusta muutettiin siten, etteivät kaupungin lääkärit enää osallistu sairaalan päivystykseen. Omalääkäritoiminnan kannalta se on hyvä.

 

Outoa sen sijaan on, että sopimuksen muuttamisesta päätti kaupunginjohtaja ilman, että asiaa olisi annettu edes tiedoksi kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnalle. Luottamushenkilöt saivat lukea asiasta osavuosikatsauksesta. Päivystyssopimuksesta sairaalan kanssa päätti aikoinaan kaupunginhallitus, joten luulisi, että sille kuuluisi päätösvalta myös sopimuksen muuttamisesta.

 

Päivystyksen järjestäminen on nyt yksin sairaalan tehtävä. Sairaala ostaa päivystyksen lääkäripalvelut kokonaan Mediverkko oy:ltä, joka on vuonna 2001 perustettu yksityinen yritys. Mediverkko väittää olevansa yksi Suomen nopeimmin kasvavia yrityksiä.

 

 

Yksityisten lääkäripalveluiden ongelma ei ole vain niiden kallis hinta. Vuokralääkärit ovat yleensä melko kokemattomia, minkä takia he määräävät helposti ylimääräisiä tutkimuksia. Joskus myös työmoraalissa on toivomisen varaa ja joidenkin suomenkielen taito voisi olla parempi.

 

Hus:n linja näyttää olevan yksityisten palveluiden suosiminen sen sijaan, että HUS itse tuottaisi palvelut. Äskettäin HUS kilpailutti sairaankuljetuspalveluita ja ne voitti Esperi oy.

 

Kuntayhtymissä päätöksenteko on pienen piirin käsissä. Sikäli ne ovat yrityksille otollinen kohde ajaa läpi yksityistämistä ja hankkia lisää markkinoita. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että erikoissairaanhoidon ja päivystyksen jatkuvasti kasvaneet kustannukset selittyvät osittain kalliiden ostopalveluiden käytöllä.

 

 

Vielä runsas kymmenen vuotta sitten Hyvinkään kaupunki järjesti itse kokonaan terveyskeskuspäivystyksen omalla työvoimalla. En voi väittää, että se olisi toiminut ongelmitta, mutta ainakin kustannukset olivat kohtuulliset.

 

Maaliskuussa 1996 yöpäivystys siirrettiin sairaalaan. Sen jälkeen päivystystä on vähitellen siirretty sairaalanmäelle. Marraskuussa 2005 päivystys siirtyi kokonaan pääterveysasemalta sairaalanmäelle, mutta jatkui vielä kaupungin omana toimintana. Viime vuoden alusta päivystys siirtyi sairaalalle ja nyt se hoitaa sen yksin.

 

Samaan aikaan yhä suurempi osuus päivystyksen lääkäripalveluista on ostettu yksityisiltä yrityksiltä. Tällä tavalla Hyvinkään päivystyksen lääkäripalvelut on kokonaan yksityistetty muutamassa vuodessa ilman, että kaupungin luottamuselimet olisivat tehneet siitä minkäänlaisia päätöksiä. Yksityistäminen on tapahtunut virkamiesten ja HUS:n päätöksin.

 

Sama koskee ensi syksynä aloittavaa Kiljavan sairaalan kuntoutustoimintaa. Kiljavan sairaala siirrettiin kuntien ja HUS:n omistamalle osakeyhtiölle, jota eivät koske kuntalain julkisuussäädökset. Palvelut ostetaan Medone-yhtiöltä.

 

 

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.)