Hyvinkään tänään (lokakuu 2008)

 

Tekoja koulujen puolesta

 

Näin vaalien alla kaikki puolueet ja ehdokkaat puhuvat koulujen resurssien turvaamisesta, luokkakoon pienentämisestä, heikompien oppilaiden tukemisesta jne. Silloin on syytä katsoa tekoja.

 

Kuluneella valtuustokaudella vasemmistoliiton valtuustoryhmä on ainoa valtuustoryhmä, joka on jatkuvasti toiminut opetuksen resurssien turvaamisen puolesta. Olemme vuosittain talousarvion käsittelyssä esittäneet opetuksen määrärahojen lisäämistä. Ja kesken vuoden olemme tehneet aloitteita lisärahoista.

 

Esityksemme ja aloitteemme ovat saaneet vaihtelevasti tukea muista ryhmistä, lähinnä yksittäisiltä valtuutetuilta.

 

Vuonna 2005 kokosimme 17 valtuutettua yhteen vaatimaan valtuustoa koolle, jotta opetusryhmien kokoja ei kasvateta eikä erityisopetusta vähennetä. Vaatimus valtuuston koolle kutsumisesta oli historiallinen, ensimmäinen kerta Hyvinkäällä. Pitkän väännön jälkeen lisäraha meni läpi, vaikka kokoomus ja valtaosa sosialidemokraateista äänesti edelleen vastaan.

 

Tälle vuodelle esitimme yhden koulukuraattorin ja puolikkaan koulupsykologin palkkaamista lisää peruskouluun, mutta esityksemme hävisi äänin 7 – 43. Kukaan muiden ryhmien valtuutetuista ei pitänyt näitä toimia tarpeellisina.

 

Esitimme myös Hämeenkadun koulun korjauksen ja laajennuksen valmistumisvuodeksi 2011, kuten opetuslautakunta oli esittänyt, mutta äänin 40 – 9 hanketta myöhennettiin vuodella.

 

Kansalaisliike supistuksia vastaan

 

Tämän vuoden keväällä kokoomus ja sosiaalidemokraatit esittivät opetuslautakunnassa ja hallituksessa tälle vuodelle 550 000 euroa pienempää lisämäärärahaa kuin mitä koulutoimi katsoi välttämättömäksi, jotta perusopetus saadaan hoidetuksi syyslukukaudella.

 

Vaarassa olivat muun muassa opetusryhmien pienentäminen, jakotuntien lisääminen, sairaslomasijaisuudet, koulupudokkuuden ehkäisyhankkeet yläkouluilla ja maahanmuuttajien äidinkielen opetus.

 

Vanhemmat ja opettajat kokosivat laajan kansalaisliikkeen puolustamaan opetusta ja järjestivät muun muassa Tapainlinnan koululla koulut kuntoon –illan toukokuussa. Lopulta kokoomus ja sosialidemokraatit näin vaalivuonna käänsivät kelkkansa ja rahat hyväksyttiin.

 

Laadukkaan opetuksen turvaamiseksi pitää myös valtion auttaa kuntia sen sijaan, että Vanhasen hallituksen menokehyspäätöksen mukaan valtion osuutta kuntien menoista tullaan lähivuosina alentamaan joka vuosi noin puoli prosenttiyksikköä. Hallitus jättää entistä suuremman osan kuntien menoista niiden itsensä rahoitettavaksi, millä se pitää kuntien talouden tahallaan tiukoilla uusliberalistisen talouspolitiikan oppien mukaisesti.

 

 

Olli Savela