Aamuposti 16.4.2009
Valtuutetun puheenvuoro

 

Soranotto kuriin

 

Hyvinkään seudulla on jatkuvasti vireillä uusia maa-ainesten ottohankkeita. Vaikuttaa siltä, että melkein kaikki seudun harjut ja kalliot halutaan kauhoa, louhia ja kärrätä pois. Ei voi kuin ihmetellä maanomistajien ja sorafirmojen oman edun tavoittelua.

 

Ruotsalaisomisteinen NCC Roads Oy haluaa edelleen aloittaa louhinnan Kaukasin Tapionkalliolla asukkaiden yksimielisestä vastustuksesta huolimatta.

 

NCC hakee lupaa kallion louhintaan myös Astrakaniin Pillikallion alueelle Hangonväylän varteen. Maanomistaja siellä on Tornator Oy, jonka suurin omistaja on Stora Enso. Vieressä on asutusta ja melko lähellä vedenottamo.

 

Pentin suvun pääosin omistama Lemminkäinen Infra Oy hakee louhintalupaa Usminkallion-Paalijoen valtakunnallisesti arvokkaaksi todetulle kallioalueelle. Myös Uudenmaan maakuntakaavan mukaan alue sisältää merkittäviä maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Näillä perusteilla hakemus pitäisi olla helppo hylätä.

 

Kytäjällä on käynnissä useita maa-ainesten ottoja. Parhaillaan ympäristövaikutusten arvioinnissa on Suomen valtion omistaman Destia Oy:n ja irlantilaisomisteisen Rudus Oy:n jatkohanke Jukolan kallioalueella ja siihen liittyvä Morenia Oy:n louhos Haratassa.

 

 

Yksi tuoreimpia hankkeita on Morenian hanke kaivaa soraa Erkylän hiihtomajan ja pohjoisen kehätien väliseltä alueelta kehätien nykyisen pysäköintialueen vierestä.

 

Alue on erittäin suosittu virkistysalue ja merkittävä pohjaveden ottoalue. Siten se sopii äärimmäisen huonosti soranottoon. Vaikka kyse olisi 3-5 hehtaarista, riittää sekin pilaamaan koko alueen luonteen.

 

Lopullisena tavoitteena saattaa hyvinkin olla kaivaa tyhjäksi koko Erkylän lukkojen alue Rauhannummen hautausmaan kupeesta nykyisiltä Ventoniemen ja Ruduksen sorakuopilta aina pohjoiselle kehätielle ja lentokentälle asti.

 

Alueelle suunniteltiin aiemmin lähinnä moottoriurheilutoimintoja, mutta yrittäjä ei saanut Hausjärven kunnalta vaadittavia lupia. Mopoilla alueella jo ajellaankin, kaikille ei viereinen moottoriurheilukeskus näytä riittävän.

 

Morenia Oy on metsähallituksen – valtion liikelaitoksen – tytäryhtiö. Eduskunta asettaa metsähallitukselle vuosittain tulostavoitteen. Niinpä sen liikevoitto oli viime vuonna 109 miljoonaa euroa, peräti 32 prosenttia liikevaihdosta. Siinä pitää aika paljon metsää kaataa ja soraa kaivaa, jotta tuollaisiin voittoihin yltää.

 

Käytännössä metsähallituksen toimintaa ei valvo kukaan. Se saa mielin määrin kaataa vanhaa metsää, joka ansaitsisi tulla suojelluksi. Ja näköjään sen intresseissä on myös hävittää hyvinkääläisten virkistysalue.

 

 

On mahdollista, että hanke kaatuu Hausjärven ympäristölautakunnassa, jos se sinne asti päätyy. Tosin kovin hyvää ei lupaa se, että lautakunta sivuutti Ilkka Brotheruksen johdolla asukkaiden vastustuksen Ryttylän Kirkkomäen soranotossa.

 

Mahdollista on myös, että päätöksestä valitetaan ja lopullisen ratkaisun tekee oikeuslaitos. Valitettavasti vain nykyinen maa-aineslaki on tulkinnallinen. Toki sekin mahdollistaa maa-ainesten oton kieltämisen, jos esimerkiksi kaunis maisemakuva turmeltuu.

 

Mutta ehdottomasti olisi saatava laki, jolla selkeästi rajoitetaan soranottoa ja kallioiden louhintaa. Sitä ei tulisi sallia ainakaan kilometrin säteellä asutuksesta. Toisaalta häiriöt kyllä ulottuvat monenkin kilometrin päähän.

 

 

Onko ylipäänsä oikein, että jokin yksityinen taho voi hävittää harjuja, kallioita ja soita, joiden syntyyn maanomistajalla ei ole mitään osuutta ? Eikö yhteisten luonnonvarojemme tulisi olla yhteiskunnan tiukassa valvonnassa ja suojeluksessa ?

 

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys on asiantuntevasti ja kiitettävästi ottanut kantaa uusiin hankkeisiin. Toivottavasti sitä kuunnellaan.

 

Hyvinkään seudulle ei pitäisi myöntää enää uusia maa-ainesten ottolupia. Nykyiset riittävät tämän alueen panokseksi pääkaupunkiseudun rakentamiseen.

 

Vanhojen sorakuoppien ja louhosten osalta on valitettavaa, että Hyvinkään ympäristölautakunta on myöntänyt niille pitkät päivittäiset toiminta-ajat, jopa kello 6-22. Asukkaiden kannalta häiriö olisi paljon kohtuullisempi, jos tälläkin alalla tehtäisiin normaalia kahdeksan tunnin päivätyötä.

 

Ei mitenkään kohtuuton vaatimus.

 

Olli Savela

Kirjoittaja on hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu (vas.).