Valtuutetun puheenvuoro (Aamuposti 23.11.2005)

 

Perusturva ahdingossa

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahat on selvästi alimitoitettu Hyvinkään kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksessä – jälleen kerran. Asiantuntijoiden mukaan perusterveydenhuollon vaje on puoli miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon miljoona euroa. Vanhustenhuollon vaje on samaa suuruusluokkaa, jos palvelut halutaan säilyttää tämänvuotisessa laajuudessa ja nostaa hoitohenkilökunnan mitoitus STM:n ja STAKES:n suositusten tasolle.

 

Lautakunnan puheenjohtajakin myönsi rahoitusvajeen, mutta tyytyi vain marisemaan sen sijaan, että olisi puolustanut lautakuntansa esityksiä.

 

Terveyskeskussairaalassa ja vanhainkodeissa on tänä vuonna ollut yhteensä noin 30 potilasta ns. ylipaikoilla. Niihin joudutaan turvautumaan, koska hoitopaikkoja on yksinkertaisesti liian vähän eikä palveluasuntojakaan ole riittävästi. Ensi vuoden talousarviosta nämä ylipaikat ja niiden vaatiman henkilökunnan palkat puuttuvat kokonaan.

 

On täysin utopistista kuvitella, että näistä ylipaikoista voitaisiin ensi vuonna luopua. Vanhusten määrä kasvaa, mutta tehostettuja tai tavallisia asuntopalveluja ei olla lisäämässä, ei myöskään vanhusten kotihoidon palveluja. Kun laitospotilaat on aina jotenkin hoidettava, joudutaan tinkimään avohoidon palveluista. Tällä tavalla vanhuksia ajetaan yksityisten palveluiden käyttäjiksi, yksityistämistä siis tämäkin.

 

o o o

 

Monilta muiltakin osin perusturvan määrärahat ovat riittämättömät. Järjestöavustukset ovat minimissä, mielenterveysyhdistys Verson avustusrahat riittävät lähinnä vain tilojen ylläpitoon, kouluterveydenhoitajia ei olla lisäämässä, alle 16-vuotiaiden psykoterapialta puuttuvat rahat, ensisuojatoimintaan ei ole varoja ym. ym.

 

Alle kaksivuotiaiden lasten Hyvinkää-lisä laajennetaan pätkätyöläisiä koskevaksi vasta syyskuun alusta, vaikka se voitaisiin aivan hyvin tehdä jo vuoden alusta (olisi voitu tehdä jo tänä vuonna). Jos se ei muuten onnistu, niin tässä poikkeustapauksessa tuki voitaisiin aivan hyvin myöntää myös takautuvasti.

 

Terveyskeskuksen päivystys ja omalääkärin vastaanotot eivät ole Hyvinkäällä toimineet niin kuin niiden pitäisi. Eläkeläisjärjestöjen jäsenille viime vuodenvaihteessa tehdyssä kyselyssä selkeä enemmistö vastasi, ettei omalääkärille pääsy ole helppoa.

 

Tilannetta yritetään nyt parantaa keskittämällä kaikki päivystys sairaalanmäelle. Potilaiden kannalta olisi parempi, että päivystys säilyisi myös pääterveysasemalla, koska se on useimmille paljon helpommin saavutettavissa. Nykyinen linja ajaa potilaat yksityislääkäreille.

 

Seuraavaksi sairaalanmäelle uhkaavat siirtyä laboratorio ja röntgen. Meillä on tähänkin asti ollut varaa keskustan terveyspalveluihin, joten niihin pitää olla varaa ja varoja myös jatkossa.

 

o o o

 

Yksityistäminen uhkaa monia muitakin kaupungin palveluja ja toimintoja lähivuosina. Virkamiesten tulevaisuustoimikunnalle esittelemällä listalla ovat muun muassa kotiateriapalvelut, fysioterapiapalvelut, siivous- ja ruokapalvelut, perintätoimi ja puhelinvaihde.

 

Myös monet palveluiden lisäykset aiotaan hankkia yksityiseltä sektorilta sen sijaan, että kaupunki tuottaisi ne itse. Tällaisia ovat muun muassa lasten päivähoito, hammashoito, vanhusten palveluasunnot ja kuntoutus. Kuntoutuspalvelut aiotaan ostaa Kiljavan sairaalaan perustettavalta osakeyhtiöltä, joka hankkii palvelut yksityisiltä terveydenhuoltoalan yrityksiltä.

 

Oikea hyvinvointiyhteiskunta järjestää tällaiset palvelut itse sen sijaan, että jättää ne yksityisen voitontavoittelun piiriin.

 

Olli Savela

 

 

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.).