Aamuposti
Lukijan kynästä 14.11.2009

Uudet palvelusetelit suosivat suurituloisia
Aamupostissa on ollut viime päivinä kirjoituksia palveluseteleistä, mutta ihan kaikkea niissä ei ole kerrottu.
Kunnat voivat tarjota asukkaille palveluseteleitä, joilla kuntalaiset rahoittavat osan hankkimistaan yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Aiemmin kuntalaisen omavastuuosuus sai olla enintään saman suuruinen kuin vastaavan julkisen palvelun asiakasmaksu.
Elokuussa äänestyksen jälkeen voimaan tulleen lain muutoksen mukaan tätä rajoitusta ei enää ole vaan asiakkaalta perittävä maksu voi olla korkeampi. Lain mukaan sen tulee olla ”kohtuullinen”, mitä voidaan käytännössä tulkita miten vain. 
Uusista palveluseteleistä hyötyvät selvästi eniten hyvätuloiset. Sen turvin yksityisiä palveluita voivat ostaa ne, joilla on varaa sijoittaa kunnan tarjoaman setelin lisäksi riittävästi omaa rahaa palvelun hankkimiseen. Ne joilla ei ole varaa, käyttäkööt kunnan palveluja, on ajatus.
Palveluseteleihin käytetyt varat ovat pois kuntien omien palveluiden tuotannosta, mikä heikentää niiden laatua. Julkisista palveluista uhkaa tulla B-luokan palveluita. 
Jopa Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan (9.3.2009), että järjestelmästä tulee uusi erikoismaksuluokka ja viittasi sairaaloissa käytössä olleeseen erikoismaksuluokkaan, jolla aiemmin pääsi rahalla leikkausjonon ohi. 
Palveluseteleitä mainostetaan valinnan vapaudella. Todellinen tavoite on asiakkaiden hankkiminen yksityisille, usein ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistamille yrityksille. Valinnan vapautta se lisää korkeintaan niiden kohdalla, joilla on varaa maksaa palvelun hinnan ja palvelusetelin erotus.
On ilmeistä, että setelit johtavat useissa tapauksissa yksityisten palvelujen hinnan nousuun suunnilleen setelien arvon verran. Tämänkaltaisilla tuilla on taipumus siirtyä hintoihin.
Palveluseteleillä lisätään myös ylimääräistä työtä kunnissa, joiden tehtävä on hyväksyä palvelujen tuottajat ja varmistaa ostettavien palveluiden laatu. Kustannus ei ole ihan vähäinen. 
Siitä huolimatta riskinä on, että sairaat ja ikääntyneet valitsevat tarpeettomia ja ylihinnoiteltuja palveluita. Yritystoiminnan ideahan on myynnin kasvattaminen ja voiton maksimointi.
Olli Savela 
kaupunginvaltuutettu (vas.)