Aamuposti 28.11.2009
Valtuutetun puheenvuoro

 

Karsitaanko Hyvinkään talousarviota ?

 

 

Valtuuston valta päättää Hyvinkään kaupungin talousarviosta on kaventunut. Käyttötaloudessa valtuusto päättää enää 19 tulosalueen määrärahoista.

 

Esitimme viime viikolla, että valtuusto päättäisi tulosalueen sijasta vastuualueiden määrärahoista. Tällöin päätösvalta olisi laajentunut 66:een käyttötalouden määrärahaan. Esityksemme hävisi valitettavasti äänin 13-38. 

 

Lautakunnat olivat jälleen tehneet harkitut esitykset ensi vuoden määrärahoiksi, tosin osittain alimitoitetut. Niistä kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus karsivat viisi miljoonaa euroa kertomatta, mistä rahat pitää säästää. Eikä valtuustossakaan kukaan suostunut kertomaan, mistä leikataan.

 

Jos määrärahat eivät palaa takaisin lautakuntien esittämälle tasolle, joutuvat lautakunnat tekemään likaisen työn ja päättämään, mihin karsinta kohdistetaan. Todellinen vastuu on tietysti valtuustolla, joka äänestää talousarviosta 30. marraskuuta. 

 

Esimerkiksi perusopetuksessa ryhmäkoot uhkaavat jälleen kasvaa sen jälkeen, kun tänä syksynä saatiin neljä uutta opettajan tointa. Esitetyillä rahoilla Hyvinkään on aivan turha hakea opetusministeriön tukea luokkakoon pienentämiseen. Vaarassa ovat myös kyläkoulut, lähinnä Palopuro ja Kaukas.

 

Kirjastossa pelätään, että aineistohankinnoista joudutaan karsimaan niin paljon, että Hyvinkää menettää Kulttuurirahaston kirjatalkoot-hankkeen tuen. Karsinta voi kohdistua myös sivukirjastoihin tai kirjastoautoihin.

 

Sosiaalipalveluissa uhataan leikata heikoimmassa asemassa olevilta. Ensisuojan toiminta aiotaan lopettaa eikä Hyvinkää ota ensi vuonna pakolaisia, vaikka aiemmin niin oli sovittu tehtäväksi joka toinen vuosi.

 

Toimeentulotuen rahoissa ei ole otettu huomioon, että hakijoiden määrä on kasvussa ja käsittelyajat ovat jälleen venyneet yli seitsemään päivään. Rahojen niukkuudesta seuraa helposti suorastaan lainvastaisia päätöksiä.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja pitää hyvänä, että talousarvio karsii kaupungilta 40 henkilötyövuotta. Työttömyyden muutoinkin kasvaessa ei kaupungin tulisi sitä enää lisätä.

 

Tukityöllistämistä vähennetään, vaikka siitä seuraa, että kaupungin maksuosuus työmarkkinatuen menoista toisaalla kasvaa.

 

Määrärahojen niukkuudesta kertoo se, että sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu vain puoli prosenttia enemmän kuin tänä vuonna ennustetaan käytettävän.

 

Vertailun vuoksi: palkkatason arvioidaan virallisesti nousevan kunnissa ensi vuonna kolme prosenttia muun muassa siksi, että tämän vuoden yleiskorotus ajoittui syyskuulle.

 

Vanhusten ympärivuorokautisten hoitopaikkojen lisäykseen ei ole varoja, vaikka tarvetta olisi. Paikkoja on vähennetty tänä vuonna eikä myöskään omaishoitajien tukea lisätä.

 

Hoitajamitoituksessa ei pystytä ylläpitämään edes nykyistä tasoa puhumattakaan, että se nostettaisiin STM:n suosituksen mukaiseksi. Päinvastoin, vanhusten hoidossa on tänä vuonna säästetty jättämällä ottamatta sijainen yli 1 300 työvuoroon. Sitä tarkoitti konkreettisesti valtuuston toukokuinen äänestyspäätös menoleikkauksista.

 

Samaan aikaan rahaa riittää lisätukeen yksityisille päivähoitoyrittäjille, jotta yksityisten päiväkotien maksuja voidaan laskea kunnallisten maksujen tasolle.

 

Kunnallinen päivähoito on Hyvinkäällä laadukasta. Jos haluaa lapsensa sen sijasta yksityiseen päiväkotiin, voi siitä hieman enemmän maksaakin. Tuki kohdistuu käytännössä ylimpään maksuluokkaan kuuluville.

 

Olli Savela

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.)