Aamuposti 30.8.2010
Valtuutetun puheenvuoro

 

Lähikoulujen puolesta

 

Hyvinkään kouluverkkosuunnitelmassa esitetään kahden kyläkoulun, Palopuron ja Kaukasten koulun lakkauttamista. Palopurossa tämä lukuvuosi olisi viimeinen ja Kaukas lakkautettaisiin 2016.

 

Aiemmin Palopuron koulu aiottiin lakkauttaa sitten, kun Yli-Jurvan alueelle rakennetaan oma koulu. Mutta nyt halutaan nopeasti säästöjä.

 

Oppilaat siirrettäisiin Hakalan kouluun, jossa heidät lisättäisiin jo olemassa oleviin ryhmiin. Toisin sanoen tarkoitus on kasvattaa luokkakokoja.

 

Hyvinkäällä on tähän asti pyritty luokkakokojen pienentämiseen ja iloittu siitä, että tarkoitukseen on saatu valtiolta erillinen avustuskin. Nyt suuntaa ollaan vaihtamassa päinvastaiseksi.

 

Yhteensä Palopuron ja Kaukasten koulun lakkautuksilla säästettäisiin käyttökuluissa 140 000 euroa vuodessa, jos mukaan ei lasketa opettajien palkkoja. Tämäkin säästö saadaan vain sillä edellytyksellä, että rakennukset saadaan myydyiksi tai ne jätetään kylmilleen, missä ei tietenkään ole järkeä.

 

Säästösumma on kovin vähäinen. Viime vuonna Hyvinkään peruskoulut säästivät peräti 1,1 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

 

Kaikesta säästettiin: tuntikehystä supistettiin, tukiopetusta vähennettiin, sijaisia karsittiin. Eläkkeelle jääneiden tilalle otettiin pienipalkkaisia nuoria opettajia. Ja edelleen pitäisi säästää.

 

 

Siirtymistä suurempiin kouluihin ei voi kasvatuksellisesti mitenkään perustella. Pienissä kouluissa oppilaat voidaan ottaa yksilöinä paremmin huomioon ja erityisopetus hoituu usein samassa ryhmässä. On hyvin mahdollista, että ”säästö” kostautuu muualla suurempina erityisopetuksen yms. kuluina.

 

Kyläkouluja aiotaan lakkauttaa puhtaasti säästösyistä, muutkin perustelut on keksitty pikemminkin virkamiesten kuin asukkaiden näkökulmasta. Koulujen lopettamista perustellaan jo silläkin, että tietoliikenneyhteydet maaseudulle tulevat kalliiksi.

 

Kouluilla on kylille paljon muutakin merkitystä kuin pelkkä opinahjona toimiminen. Ne ovat samalla usean sukupolven kokoontumispaikkoja ja monitoimitaloja. Ne houkuttelevat lapsiperheitä asumaan ja pitävät yllä uskoa tulevaisuuteen.

 

Kaukasten ja Palopuron koulu ovat myös niitä harvoja kyläkouluja, joiden lähistöllä oppilasmäärän lasketaan kasvavan tulevaisuudessa, vaikka selvityksessä toisaalla virheellisesti väitetään Palopuron oppilasmäärän alenevan.

 

Koulujen lakkautus on ollut valitettavan yleistä Suomessa ja sitä on pyritty tietoisesti edistämäänkin. Vanhasen hallitus poisti muutama vuosi sitten pienten koulujen lisävaltionavun.

 

 

Kouluverkkosuunnitelma sisältää merkittäviä investointeja koulujen korjauksiin ja myös uusien koulujen rakentamista. Investointien järjestystä voisi vielä harkita ja laittaa vanhojen koulujen kunnostukset etusijalle.

 

Yhden lukion toteuttamisessa voisi ottaa aikalisän. Kurssitarjontaa voi parantaa myös kahden lukion mallissa, jos niin halutaan. Viime vuonna valtuusto äänestyksen jälkeen karsi lukioiden kurssitarjontaa säästösyistä. Luovutaan nyt ensin siitä karsinnasta.

 

Tuntuu oudolta, että Hyvinkään yhteiskoulun tiloista luovuttaisiin ja kiinteistö myytäisiin sijoittajalle. Hyvinkäällä on outo vimma purkaa 50 – 60 vuotta (ja nuorempiakin) rakennuksia. Sen ikäinen rakennus ei ole valmis purettavaksi vaan korjattavaksi.

 

Ei ole kovin montaa vuotta siitä, kun Aseman koulu piti purkaa kauppakeskuksen tieltä. Sitäkin perusteltiin rakennusten huonokuntoisuudella. Nyt koulua esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi niin kuin oikein on.

 

Mutta sen opimme, että virkamiesten selityksiin koulujen purkamisesta tai myymisestä niiden huonokuntoisuuteen vedoten kannattaa suhtautua varauksella.

 

Olli Savela

Kirjoittaja on hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu (vas.)