Aamuposti 13.11.2010
Lukijan kynästä

 

Demokratian alennustila Hyvinkäällä

 

Hyvinkään kaupunginvaltuusto kokoontuu 15. marraskuuta käsittelemään kaupungin ensi vuoden talousarviota ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa valtuustolle ei ole etukäteen toimitettu kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi. Hallitus tekee esityksensä vasta samana aamuna ja valtuusto kokoontuu kello 13.

 

Etukäteen valtuutetuille on toimitettu vain kaupunginjohtajan esitys 18.10., mutta sitä kaupunginjohtaja on jo muuttamassa.

 

Valtuuston työjärjestyksen 10 §:n mukaan ”esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja esitykset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.”

 

Talousarvion käsittelyn yhteydessä ei ole ilmennyt mitään erityisiä syitä, mitkä olisivat estäneet hallituksen esityksen tekemisen ajoissa ennen kokousta. Hallituksella olisi edellisen kokouksen (1.11.) jälkeen ollut monta päivää aikaa kokoontua tekemään esityksensä, jos niin olisi haluttu. Esityslistan toimittamatta jättämistä voi siten pitää valtuuston työjärjestyksen vastaisena.

 

Toinen omituisuus liittyy siihen, että yhtäkkiä yllättäen muutetaan käytäntöä, jonka mukaan valtuusto äänestää talousarviosta vasta toisessa kokouksessa kaksi viikkoa myöhemmin. Nyt äänestykset aiotaan käydä saman tien.

 

Jo pidempään on ollut havaittavissa pyrkimys tuoda valtuuston kokoukseen paljon isoja asioita kerralla, jotta ne herättäisivät vähemmän kiusallista huomiota. Välillä sitten pidetään tynkäkokouksia ja kokouksia jopa peruutetaan aiheetta (4.10.).

 

 

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että talousarvio – kaupungin tärkein vuosittainen päätös – halutaan päättää mahdollisimman vähin äänin ja huomiota herättämättä. Valtuutetuille ei anneta aikaa perehtyä esitykseen eivätkä he saa rauhassa miettiä, miten suhtautua muiden valtuutettujen muutosesityksiin.

 

Myöskään kuntalaisille ei jää aikaa perehtyä asiaan ja muodostaa siitä oma kantansa, kenties esittääkin se. Kaupunginjohtajan esitystä ei ole julkaistu kaupungin verkkosivuilla eikä Aamupostikaan ole siitä paljoa kirjoitellut. Mistä tavallinen kuntalainen saa yleensä tietoa asiasta?

 

Talousarvio halutaan kokoomusjohtoisessa kaupungissamme selvästikin päättää pienessä piirissä, ylimpien virkamiesten ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken kuulematta valtuutettuja ja kuntalaisia.

 

 

Lomautuksissa kokoomus joutui perääntymään laajan vastustuksen vuoksi. Mutta nyt tämä pieni piiri on sopinut - omaa ryhmääni lukuun ottamatta - että vastaavansuuruiset leikkaukset menoihin tehdään normaaleista toimintakuluista muun muassa vähentämällä työntekijöitä.

 

Perusturvan menoja ollaan karsimassa 2,4 miljoonaa euroa lautakunnan esityksestä, joka oli jo tietoisesti alibudjetoitu. Kipeästi kaivattavia uusia työntekijöitä ei palkata, sijaisista tingitään, vanhusten laitos- ja kotihoitoa ei lisätä, omaishoidon tukea ei ainakaan laajenneta, veteraanikuntoutusta karsitaan, palveluostot HUS:lta alimitoitetaan.

 

Sivistystoimesta on vähennetty puoli miljoonaa euroa. Oppikirjoja ei voida uusia, tuntikehystä eli opetusta vähennetään, Pikkutikka lakkautetaan ja toivotaan, ettei päivähoitoon tule lisää lapsia.

 

Samaan aikaan uuden kaupungintalon vuokramenot ovat 930 000 euroa vuodessa ja sen kalustamiseen on varattu 850 000 euroa. Kun jostakin pitää tinkiä, on tässä sopiva kohde: siirretään vanhat kalusteet uuteen taloon. Hankitaan uudet kalusteet sitten, kun on varaa.

 

Tällä ei kaupungin taloutta tietenkään vielä turvata. Tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia. Kallis päivystys on palautettava kaupungin omaksi toiminnaksi, omaa työtä lisättävä rakentamisessa ja korjaamisessa ja kaikessa muussakin, ettei jouduta ostamaan kalliita yksityisiä palveluita.

 

Apuun tarvitaan myös valtio, joka on leikannut kuntien valtionosuuksia 90-luvulta alkaen, rajoittanut kuntien verotuloja eikä ole halunnut verottaa pääomatuloja samalla tavalla kuin palkkatuloja, jolloin niistä pitäisi maksaa kunnallisverokin. 

 

Olli Savela

kaup.valt. (vas)

Hyvinkää