Aamuposti 18.11.2010
Lukijan kynästä

Vielä talousarviokäsittelystä

Valtuuston puheenjohtaja Annika Kokko unohtaa vastauksessaan (AP 16.11.) valtuuston työjärjestyksestä kohdan, jonka mukaan ”esitykset valtuuston päätöksiksi on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.”

Erityisenä syynä ei varmastikaan voi pitää sitä, että hallitus ajoittaa kokouksensa vasta samalle päivälle kuin valtuusto kokoontuu. No, virheitähän aina sattuu, en kanna kaunaa.

Olen edelleen sitä mieltä, että äänestäminen vasta harkinta-ajan jälkeen on parempi kuin yksi pikakäsittely, mikä merkitsee paluuta 80-luvulle. Se antaisi myös kuntalaisille paremman mahdollisuuden vaikuttaa asiaan.

Toivoin kokouksessa, että kaupunginjohtajan ensimmäinen esitys julkistetaan heti verkossa. Kukaan ei siihen reagoinut, mutta se olisi avoimuutta, jota käsittely kaipaa.

Perustin väitteeni kokoomuksen tuesta lomautuksille muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Antti Rantalaisen (kok) lehtikirjoitukseen ja –haastatteluihin. Esimerkiksi ”toiminta on suunniteltava siten, että lomautusjaksot aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa…” (AP 28.10.) ja ”Rantalainen muistuttaa, että lomautuksista ei ole luovuttu…” (AP 6.11.).

En osaa erottaa, milloin Rantalainen esiintyy hallituksen puheenjohtajana ja milloin kokoomuksen edustajana. Onko se tällaisessa asiassa edes mahdollista?

Olli Savela

kaup.valt. (vas)

Hyvinkää