Aamuposti 21.3.2011

Valtuutetun puheenvuoro

Olli Savela

 

 

Palvelustrategiasta lähipalveluiden tragedia ?

 

Hyvinkään kaupunki ilmoittaa virallisesti asukaslähtöisyyden yhdeksi periaatteekseen. Mutta käytännössä asia ei olekaan näin, kun lukee esimerkiksi palvelustrategiaa tai muita suunnitelmia palveluiden järjestämisestä lähivuosina.

 

Esimerkiksi perusturvan palveluverkkosuunnitelmassa esitetään Paavolan terveysaseman lakkauttamista sen jälkeen, kun pääterveysasemalle saadaan lisää tiloja. Tällä hetkellä Paavolan terveysasemalle haalitaan potilaita ympäri kaupunkia, mutta ei pidä mennä myöskään toiseen äärimmäisyyteen eli kaikkien lääkärin vastaanottojen keskittämiseen yhteen paikkaan.

 

Paavolalaiset tarvitsevat edelleen oman terveysaseman. Ja kolmannen terveysaseman kaupunki voisi hyvin avata sairaalanmäelle, jotta terveysasemia olisi kattavasti ympäri kaupunkia. Ei kaikkia palveluja ja liikennettä pidä keskittää keskustaan.

 

 

Terveyskeskuspäivystyksen odotusajat ovat edelleen kohtuuttoman pitkät. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että 80 prosenttia potilaista pääsee lääkärille tunnin kuluessa ja kaikki lääkärikäyntiä tarvitsevat kahdessa tunnissa.

 

Hyvinkään sairaala ja Mediverkko Oy, jolta HUS päivystyksen lääkäripalvelut ostaa, eivät ole tässä onnistuneet. Silti päivystys maksaa kaupungille aiempaa enemmän. Onkin korkea aika siirtää terveyskeskuspäivystys takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi.

 

 

Myös neuvoloiden vähentämistä kolmesta kahteen suunnitellaan, samoin Kenttäkadun ja Sähkökadun hammashoitoloiden lopettamista ja hammashoidon keskittämistä kokonaan Renton vuokratiloihin.

 

Näiden palveluiden käyttäjät ovat hyvin usein lapsia, vanhuksia tai muita ihmisiä, joilla ei ole autoa käytettävissään. Heille lähipalveluiden säilyttäminen on tärkeää. Kaupunki ajattelee asiaa liiaksi palveluiden tuottajan näkökulmasta, kun palveluja käyttävän kuntalaisen näkökulman pitäisi olla ensisijainen.

 

 

Palveluiden laajamittainen yksityistäminen on myös suunnitelmissa. Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa yksityisten palveluiden osuus aiotaan nostaa nykyisestä 45 prosentista 60 prosenttiin. Näin aiotaan tehdä, vaikka palvelustrategiassakin todetaan, että pääoman tuottovaatimuksen takia yksityinen palveluasuminen tulee kaupungin itse järjestämää palveluasumista kalliimmaksi.

 

Esimerkiksi hyvin toimiva Kotirinteen kymmenpaikkainen asumispalveluyksikkö Nukarinkadulla aiotaan lakkauttaa jo ensi vuonna ja potilaat siirtää Kaunistoon. Siitä seuraisi, että yksityisiltä markkinoilta joudutaan ostamaan kymmenen paikkaa enemmän kuin muutoin.

 

Vanhusten ateria- ja kuljetuspalvelut on tarkoitus yksityistää. Koulujen ja päiväkotien siivous- ja ruokapalveluista aiotaan yksityistää 15 prosenttia.

 

 

Myös lukioiden yhdistämisen seurauksena syntyvän keskuslukion siivous ja ruokapalvelut aiotaan yksityistää. Siinä on yksi syy lisää vastustaa keskuslukiota tai ainakin siirtää sen rakentamista myöhemmäksi.

 

Toinen hyvä syy on se, että keskuslukion asettaminen etusijalle siirtää kaikkia muita kouluhankkeita ja saneerauksia myöhemmäksi. Ja kolmas se, että keskuslukion perustaminen johtaisi Hyvinkään yhteiskoulun nykyisten rakennusten purkamiseen ja tontin myymiseen jollekin rakennusliikkeelle tai kiinteistösijoittajalle.

 

Talvisillan koulun toimintaa lähipalveluna tulee myös jatkaa päinvastoin kuin suunnitelmissa esitetään. Ja kyläkoulujen toiminta on turvattava jatkossakin.

 

 

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas)