Valtuutetun puheenvuoro

Aamuposti 15.10.2005

Olli Savela

 

Vanhukset pitsataksin varaan ?

 

Hyvinkään kaupungin virkamiehet ovat valmistelleet ehdotuksia lähivuosien säästötoimiksi. Yksi esille noussut ehdotus on vanhusten kotiateriapalveluiden yksityistäminen. Kaupunki lopettaisi aterioiden valmistuksen ja kotiin kuljetuksen ja palvelu siirtyisi yksityisten yritysten hoidettavaksi.

 

Kaupungin tehtäväksi jäisi toiminnan koordinointi, mikä tässä tapauksessa tarkoittanee asiakkaiden välittämistä yksityisille yrityksille. Yritysten (tai yrityksen) kannalta kyseessä olisi ihannetilanne, kun asiakkaitakaan ei tarvitsisi itse hankkia.

 

Periaatteessa toiminta ei juurikaan eroaisi siitä, mikä jo nyt on mahdollista. Kuka tahansa voi tilata pitsataksilla pitsan kotiinsa. Sen verran eroa kai sentään olisi, että kyseessä olisi oikea ruoka.

 

o o o

 

Kaupungin kotiateriapalvelun piirissä on nykyään noin 120 henkeä, pääasiassa yksin asuvia vanhuksia, jotka eivät enää omin voimin kykene liikkumaan tai valmistamaan kunnollista ja täysipainoista ateriaa. Tulijoita palvelun piiriin olisi enemmän kuin on voitu ottaa. Palvelu auttaa monia asumaan kotona pidempään, mikä säästää myös kaupungin varoja.

 

Kaupunki on valmistanut ateriat Sahanmäen palvelukeskuksessa ja Kauniston vanhainkodissa muun aterian valmistuksen yhteydessä. Kotiinkuljetus kilpailutettiin vuosi sitten, minkä seurauksena sen hinta nousi kaksinkertaiseksi. Aterian hinta vanhukselle on 6,50 euroa, mikä kattaa valmistuskustannukset, mutta ei kokonaan kuljetuskustannuksia.

 

Mikäli kaupunki lopettaisi palvelun, olisi vanhusten järjestettävä se itse tai kaupungin avulla. Kotiateriapalvelua tarjoavia yrityksiä ei välttämättä monia olisi. Yksi asia olisi kuitenkin varma: aterian hinta nousisi. Jos ei heti, niin myöhemmin.

 

On hienoa, että kaupunki on pystynyt tällaisen palvelun järjestämään suunnilleen omakustannushintaan. Sitä on jatkettava myös tulevaisuudessa. Jos yksityinen vaihtoehto on niin edullinen kuin väitetään, vanhukset voivat aina valita sen, mutta jos kunnallinen vaihtoehto lopetetaan, jäävät vanhukset kokonaan markkinoiden armoille.

 

o o o

 

Kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityistäminen uhkaavat levitä laajemmallekin kunnallisiin palveluihin. Myös kouluruokailua on esitetty yksityistettäväksi, ehkä muitakin ruokapalveluja. Tapainlinnan koulun siivous on Hyvinkäällä jo päätetty kilpailuttaa. Jatkoa seuraa ?

 

Yksityistämistä perustellaan yleensä säästöillä. Mistä se ”säästö” otetaan ? Yleensä henkilökunnan selkänahasta. Esimerkiksi yksityiset siivousalan yritykset käyttävät paljon osa-aikaista työvoimaa määräaikaisissa työsuhteissa ja maksavat huonoa palkkaa. Pahimmassa tapauksessa kyseessä on ulkomainen vuokratyövoima, jonka oikeuksia poljetaan surutta.

 

Todellisuudessa yksityiset palvelut eivät keskimäärin tule sen halvemmiksi kuin kunnallisetkaan palvelut. Näin on siksi, että yksityisen yrityksen on tuotettava omistajilleen voittoa, mitä kunnan ei tarvitse tehdä.

 

o o o

 

Yksityistettäessä palvelujen tuottajina voivat aluksi olla paikalliset pienyrittäjät. Kokemus kuitenkin osoittaa, että yrityksillä ja pääomilla on taipumus keskittyä. Esimerkiksi Hyvinkään Lääkärikeskus myytiin heinäkuussa valtakunnalliselle Suomen Terveystalolle, joka aikoo laajentua maamme suurimmaksi terveydenhoitoalan yritykseksi. Pienyrittäjien mahdollisuudet kilpailla suuryritysten kanssa eivät ole kovin hyvät monellakaan alalla.

 

Myös toimintojen laadun kannalta on eduksi, että esimerkiksi ruoka- ja siivouspalveluista huolehtivat kunnan omat työntekijät. Erityisen tärkeää tämä on päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja muissa laitoksissa, joissa ruokailu ja tilojen siisteys ovat olennaisia asioita kokonaisuuden kannalta. Usein vaihtuvat, alipalkatut pätkätyöntekijät eivät ole oikea ratkaisu.

 

 

Kirjoittaja on hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu (vas.) ja tulevaisuustoimikunnan jäsen.