Valtuustokysely 6.6.2011 kokoukseen

 

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on irtisanonut toimitusjohtaja Tuomas Vesalan luottamuspulan takia.

Yhtiössä on muun muassa kavennettu merkittävästi asukasdemokratiaa. Asukastoimikuntien arvokasta työtä on vaikeutettu ja asukasedustajien määrä hallituksessa pudotettiin kahdesta yhteen.

Kaikkia  osapuolia hyödyttävä asukasisännöintitoiminta on käytännössä lopetettu.

Yhtiössä on ollut paljon pitkiä sairaslomia ja suuri henkilöstön vaihtuvuus.

Yhtiö epäonnistui Kankurinkulman uudisrakennushankkeen toteuttamisessa tarjouskilpailun voittaneen Lujatalo Oy:n vetäydyttyä hankkeesta.

 

  1. Aikooko kaupunki suorittaa erityistilintarkastuksen Vesalan toimitusjohtajakaudelta?
  2. Miten kaupunki aikoo tiedottaa HyVA:n asukkaille ja työntekijöille sekä valtuutetuille mahdollisen erityistilintarkastuksen tuloksista ja niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä?
  3. Aiotaanko asukasisännöintitoiminta käynnistää uudelleen HyVA:ssa?
  4. Miten kaupunki aikoo parantaa asukasdemokratian tilaa yhtiössä?
  5. Miten yhtiön henkilöstöpolitiikkaa aiotaan parantaa?
  6. Mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä Lujatalo Oy:n saattamiseksi vastuuseen uudisrakennushankkeen toteuttamatta jättämisestä?
  7. Milloin HyVA:an palautetaan nykyisen ”virkamieshallituksen” tilalle luottamushenkilöistä ja asukkaiden edustajista koostuva hallitus?
  8. Miten kaupunki aikoo jatkossa tiedottaa kuntalaisille, valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille HyVA:n ja muiden kaupungin omistamien yhtiöiden asioista?

 

Hyvinkäällä 22.5.2011

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu

 

 

Kyselyyn vastasivat liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen ja HyVA:n hallituksen pj. Vesa Tuunainen. Kovin paljon he eivät kertoneet, mutta jotakin kuitenkin.

 

Lehtonen kertoi, että kaupungin puolella HyVA:n asioista päättää konserni- ja tukipalvelujaosto, joka käsittelee HyVA:n asioita 20.6. (esityslista tulee verkkoon). Jos erityistilintarkastus tehdään, sitä ei kerrota etukäteen. Lehtosen mielestä nykyinen hallitus voisi jatkaa ensi vuonnakin ja vasta 2013 päätettäisiin, miten jatketaan.

 

Tuunaisen mukaan asukasisännöintitoimintaa ei sinänsä ole lakkautettu, vaikka sitä hoitanut henkilö ei enää olekaan HyVA:n palveluksessa. Asukasdemokratian minimivaatimukset löytyvät lainsäädännöstä. Tuunainen piti asukkaiden lähivaikuttamista tärkeänä. Henkilöstöhallinto toimii hänen mukaansa normaalisti. Tuunaisen mukaan ei ole lainkaan selvää, voidaanko Lujatalo Oy:tä vastaan nostaa kanne.

 

Lisäkysymyksenä kysyin, aiotaanko Vesalan toimeenpanemat henkilöstön irtisanomiset peruuttaa. Tuunaisen mukaan ei tunneta käsitettä irtisanomisen peruuttaminen, mutta työsuhde voidaan solmia uudelleen ja toimitusjohtaja voi neuvotella asiasta. Toisena lisäkysymyksenä kysyin, aiotaanko asuntojen korjaamista nopeuttaa. Tuunainen ei osannut vastata.