Aamuposti 11.10.2011
Valtuutetun puheenvuoro

 

Päivystys heti kuntoon

 

Kansalaisliike keräsi viime keväänä Hyvinkäällä yli 2 500 nimeä paremmin toimivan terveyskeskuspäivystyksen puolesta. Nyt aloite on tulossa ratkaisevaan käsittelyyn valtuustossa 24. lokakuuta.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä suosittaa, että päivystyspotilaista 80 prosentin on päästävä lääkärin vastaanotolle tunnin kuluessa ja loppujenkin kahden tunnin kuluessa. Tavoite toteutuu huonosti Hyvinkään sairaalassa.

 

Tämän vuoden tammi-heinäkuussa tunnin sisällä pääsi vastaanotolle alle puolet potilaista ja kahden tunnin sisälläkin vain kolme neljästä. Joka neljäs joutui odottamaan yli kaksi tuntia, mikä on ilman muuta kohtuuttoman pitkä aika. 

 

 

Jonotusaikoja voidaan lyhentää tehokkaimmin lisäämällä arkisin päiväaikaan yksi lääkäri-sairaanhoitaja työpari kuten perusturvalautakuntakin toteaa. Tästä aiheutuva lisäkustannus olisi 200 000 euroa vuodessa.

 

Päivystyksestä maksettiin viime vuonna 3,3 miljoonaa euroa. Siihen nähden lisämeno ei olisi suuri. Päivystykseen pitää saada mahdollisimman pian yksi lääkäri ja sairaanhoitaja lisää.

 

 

Hieman erikoinen on vastausta valmistelleiden virkamiesten esittelyteksti: ”On todennäköistä, että päivystyksen vetäessä hyvin ja odotusaikojen jäädessä lyhyemmiksi, kysyntä kasvaa, ja muodostuva kokonaiskulu saattaa muodostua suuremmaksi (laskutus käyntimäärän mukainen).”

 

Toivottavasti tämä ei edusta ajattelutapaa, jossa terveyspalveluiden kysyntää pyritään vähentämään pitämällä jonot tahallaan pitkinä. Sillä tavalla päättäjät ovat tähän asti asiaan suhtautuneet.

 

Kun jono on tarpeeksi pitkä, moni siirtyy yksityislääkärille ja kunnan kulut supistuvat. Säästetään.

 

 

Päivystyksen lääkäripalvelut tuottaa yksityinen Mediverkko Oy, joka oli viime vuonna Suomen nopeimmin kasvanut terveysalan yritys. Yhtiöön sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 15 eli korkea.

 

Mediverkon päivystykseen Hyvinkään sairaalassa osallistuu joka vuosi yli sata lääkäriä. Tämän täytyy väistämättä näkyä päivystyksen laadussa ja jonotusajoissa. Uuden lääkärin opastaminen vie aina myös muun henkilökunnan aikaa ja vaivaa.

 

Ei ihme, että Hyvinkään sairaala haluaakin ottaa päivystyksen lääkärityön omaksi toiminnakseen vuoteen 2013 mennessä. Nykyinen sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2012. Tätä pyrkimystä kaupungin pitää kaikin tavoin tukea, jotta päivystystoiminnassa päästään askel eteenpäin.

 

 

Pidemmällä tähtäyksellä päivystys pitäisi palauttaa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi ehkä yöpäivystystä lukuun ottamatta. Päivystystoiminta on kaupungin ydintoimintaa, jota ei tule ulkoistaa eikä yksityistää. Silloin se pysyy parhaiten hallinnassa ja myös yhteys normaaleihin omalääkärien vastaanottoihin sujuu parhaiten.

 

Kun kaupunki vielä itse hoiti päivystyksen 2006, kulut olivat runsaat kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Siihen nähden HUS ja Mediverkko tulevat kalliiksi.

 

HUS:n kustannuksista kertoo sekin, että kun ensihoito ja sairaankuljetus siirtyvät ensi vuoden alusta HUS:lle, menot Hyvinkäälle kasvavat 0,7 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon.

 

 

Olli Savela

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.)