Aamuposti 9.12.2011

Lukijan kynästä

 

 

Hyvinkää ei huolehdi vanhuksistaan

 

Kauniston vanhainkodin lisäpaikkojen on määrä valmistua ensi syksynä, mutta kaupunki ei aiokaan hyödyntää tiloja täysimääräisesti. Alun perin laajennuksen ja peruskorjauksen myötä kaupungin oli määrä saada 29 vanhusten ympärivuorokautista hoitopaikkaa lisää.

 

Kuten tunnettua, aluehallintovirasto ei antanut lupaa kaikkien paikkojen täyttämiseen, koska hoitajia oli varattu liian vähän. Tästä ei kaupunginjohto kertonut valtuutetuille mitään, mutta onneksi Hyvinkään Eläkeläistuki kertoi asian julkisuuteen.

 

Nyt tilanteeseen aiotaan varautua niin, että siirretään Paavolan vanhainkodista hoitajia ja vanhuksia, etteivät Kauniston uudet tilat jää tyhjilleen. Perusturvalautakunnan jäsen Pirkka Lindholm kirjoitti kuviosta ansiokkaasti (AP 28.11.). Lopputulos on, että kaupungin tehostetun hoidon paikkojen lisäykseksi jää ilmeisesti vain 11 paikkaa.   

 

Samaan aikaan jonossa on 90 vanhusta odottamassa hoitopaikkaa. Kukaan ei pääse jonoon sattumalta, jokaisella on vankat perusteet paikan saamiseen. Kerrankin olisi ollut mahdollisuus parantaa tilannetta olennaisesti, mutta ei.

 

Hoitoketjun parempi toimivuus edellyttäisi, että erikoissairaanhoidosta voitaisiin siirtää potilaita nopeammin terveyskeskussairaalaan. Tämä olisi mahdollista, jos osa terveyskeskussairaalan potilaista voitaisiin siirtää Kaunistoon. Nyt hoitoketjun joustavuus menetetään ja kaavailtu ”säästö” saattaa hyvinkin upota HUS:n siirtoviivemaksuihin.

 

Valtuustossa kaikki päättäjät lukuun ottamatta vasemmistoliiton ryhmää hyväksyivät koti- ja laitoshoidon säästöt perussuomalaisten ja sosialidemokraattien valtuutettuja myöten. Se oli osa muiden ryhmien keskinäistä budjettisopua.

 

Onneksi valtuustolla on vielä aikaa korjata virheensä, koska laajennus valmistuu vasta ensi syksynä. Kaunistoon tarvitaan 7,5 hoitajaa lisää ja voimme toimia alkuperäisen suunnitelman mukaan.

 

Jokainen haluaa tietysti asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista ja sitä pitää kaupungin tukea. Kotihoitoon ei vain ole lisätty työntekijöitä vuoden 2009 jälkeen eikä ensi vuonnakaan ole tulossa yhtään hoitajaa lisää. Vanhukset on jätetty palvelusetelien ja omaishoitajien varaan. 

 

Esitimme myös Paavolan vanhainkodin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelun käynnistämistä vuonna 2013, kuten perusturvalautakunta oli yksimielisesti esittänyt, jotta vanhusten määrän kasvuun voidaan varautua lähitulevaisuudessa. Valitettavasti tämäkään esityksemme ei saanut tukea muilta valtuutetuilta.

 

Kaupungin kannattaisi lisätä nimenomaan omia paikkoja yksityisten ostopaikkojen sijasta. Kaupungin tuottamina palvelut ovat halvempia. Vanhainkotipaikan kokonaiskustannus oli viime vuonna 122 euroa hoitovuorokaudelta.

 

Sen sijaan esimerkiksi Mainio Vire Oy perii hoitovuorokaudelta 135 euroa ja Esperi Care Oy (Arnisat Hoivapalvelut) 143 euroa. Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa ja se toteutuu yleensä työntekijöiden ja asiakkaiden kustannuksella.

 

Folkhälsanin toimitusjohtaja Stefan Mutanen myöntääkin (Hbl 16.11.2011), että jos alalla haluaa tehdä suuria voittoja, ei siihen löydy juuri muita mahdollisuuksia kuin henkilökunnan vähentäminen, huonommat palkat tai kehnojen ja halpojen tilojen käyttö.

 

Ylipäänsä koko ajatus hoitopaikkojen kilpailuttamisesta on outo. Vanhus tarvitsee pysyvän ja turvatun hoitopaikan, joka ei vaihdu sen mukaan kuka kilpailun sattuu voittamaan. Ja siinä hoitopaikassa pitää olla valmius hoidon tehostamiseen, jos tilanne sitä vaatii.

 

Ikävä piirre on, että terveysalan yritykset ovat viime vuosina päätyneet usein kansainvälisten pääomasijoittajien omistukseen. Suomen kolme suurinta hoitoalan yritystä: Mehiläinen, Terveystalo ja Attendo Medone ovat kaikki ulkomaisessa omistuksessa. Kaikilta niiltä myös Hyvinkään kaupunki ostaa palveluita.

 

Yritykset ovat käyttäneet tehokkaasti hyväksi verotuksen aukkoja maksamalla konserniavustuksia ja korkoja ulkomaisille emoyhtiöille. Näin ne ovat siirtäneet voittojaan turvaan Suomen verottajalta, joka arvioi menettävänsä aukon takia joka vuosi 100 miljoonaa euroa.

 

Mehiläisen voitto oli viime tilikaudella 35 miljoonaa euroa, mutta se maksoi veroja Suomeen vain 365 000 euroa. Yhtiön toimitusjohtajan verotettava tulo oli 2,8 miljoonaa euroa ja muiden johtajien melkein samaa luokkaa.

 

 

Olli Savela

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas.)