Aamuposti 24.9.2012

Kaupungin säästettävä energiaa

Hyvinkään kaupunki hyväksyi kolme vuotta sitten energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Siinä kaupunki sitoutui parantamaan energiatehokkuutta 9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Miten on käynyt?

Kaupungin energiankulutus on kyllä pienentynyt, mutta siihen on vaikuttanut lähinnä se, että osa rakennuksista on siirtynyt Hyrialle. Lämmön ja sähkön yhteenlaskettu kulutus rakennuskuutiota kohti oli vuonna 2011 sama kuin se oli vuonna 1993, 56,7 kWh kuutiota kohti.

Parissakymmenessä vuodessa ei ole tapahtunut mitään edistystä. Kulutus oli viime vuonna jopa hieman korkeampi kuin se oli vertailuvuonna 2005. Hyvinkään kaupunki ei ole saavuttamassa tavoitettaan energiatehokkuuden paranemisesta vaan päinvastoin: energiatehokkuus on huonontunut.

On kyllä yksittäisiä kohtia, joissa energiankulutusta on onnistuttu vähentämään kuten katuvalaistus. Mutta on myös kohtia, joissa energiankulutus on kasvanut, kuten jäähallit ja toimistotilojen sähkön kulutus.

Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että kaupunki ei vieläkään suhtaudu riittävällä vakavuudella energian säästöön. Yhtä ja toista on tehtävissä jopa ilman, että se vaikuttaa mitenkään kielteisesti toimintoihin. Ja on muistettava, että energian säästö merkitsee aina myös rahan säästöä.

Esitinkin valtuuston kokouksessa syyskuussa, että ”kaupunki tehostaa huomattavasti energiansäästöä, jotta energiatehokkuussopimuksen tavoite 9 prosentin energian käytön tehostumisesta vuoteen 2016 mennessä (verrattuna vuoteen 2005) toteutuu.”

Esitykseni hyväksyttiin äänin 30 – 18. Vastaan äänestäjät olivat lähinnä kokoomuksesta, perussuomalaisista ja keskustasta.

Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas.)
Hyvinkää