Aamuposti 10.12.2012

Valtuutetun puheenvuoro

 

Taas karsittiin peruspalveluista

 

Hyvinkään kaupungin ensi vuoden talousarviossa karsittiin jälleen rankalla kädellä lautakuntien esityksiä. Selkeä alibudjetointi useassa kohdassa tulee johtamaan menojen ylityksiin vuoden aikana.

 

Ryhmämme esitti valtuustossa opetus-, terveys- ja sosiaalipalveluihin lähinnä lautakuntien esitysten mukaisia määrärahoja, mutta saimme tueksi vain hajaääniä muista ryhmistä. Äänestyslistat löytyvät netistä valtuuston pöytäkirjan liitteistä. Vaalit ovat ohi ja vaalilupaukset voi näköjään unohtaa.

 

 

Sosiaalipalveluissa budjetti merkitsee tukityöllistämisen vähentämistä. Jo kierrätyskeskuksen siirtäminen HRAKS:lle merkitsi toiminnan supistamista viidesosalla.

 

Pitkäaikaistyöttömiä ja muita syrjäytymisvaarassa olevia ei enää työllistetä entisessä määrin, vaikka työttömyys on kasvussa. Tämä on myös lyhytnäköistä, koska kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta.

 

Lastensuojeluun, vammaispalveluihin ja toimeentulotukeen on varattu liian pienet määrärahat. Erikoissairaanhoitoon on varattu vähemmän kuin HUS on arvioinut Hyvinkään maksuosuudeksi, vaikka budjetissa toista virheellisesti väitetäänkin.

 

 

Kauniston vanhainkodin myötä Hyvinkäälle saatiin tänä syksynä noin 30 uutta vaativan hoidon ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Perusturvalautakunnan mukaan tarve olisi joka vuosi 30 uutta hoitopaikkaa, mutta ensi vuonna niitä on tulossa vain viisi. Esitimme 20 uutta paikkaa, mutta hävisimme senkin äänin 9-39.

 

Perusturvalautakunta esitti Paavolan vanhainkodin laajennuksen (tai vastaavan kohteen) suunnittelun aloittamista ensi vuonna, mutta sitäkin siirrettiin äänestyksen jälkeen vuodella myöhemmäksi. Se merkitsee, että lähivuosina uudet hoitopaikat joudutaan ostamaan yksityisiltä kalliimmalla.

 

Tehostettuun kotihoitoon esitimme yhteensä kuutta uutta hoitajaa ensi vuodelle. Koti- ja laitospalveluiden määrärahojen karsinta merkitsee myös sijaisten käytöstä tinkimistä.

 

 

Yleissivistävän koulutuksen leikkaukset kohdistuvat lukioihin ja Hyvinkään opistoon, vaikka Hyvinkäällä on jo nyt Kuuma-kuntien halvin lukio. Kurssitarjonnan määrää on pakko supistaa.

 

Suunnitelmissa on uuden keskuslukion rakentaminen, mikä parantaisi lukion vetovoimaa, mutta kun samaan aikaan kursseja karsitaan, vetovoima vain heikkenee. Toiminta on ristiriitaista.

 

Koulujen korjaukset on jätetty odottamaan keskuslukion rakentamista. Se puolestaan odottaa valtion avustusta. Sitä ei lähivuosina tule, joten on mahdollista, ettei Hyvinkäällä tällä vuosikymmenellä kouluja peruskorjata. Esitimme Aseman koulun korjauksen aikaistamista kahdella vuodella.

 

Myös perusopetuksen rahoja on karsittu. Budjetin mukaan perusopetusryhmät pyritään pitämään valtuuston edellyttämällä tasolla ”talousarvion rajoissa”. Uhkana on ryhmäkoon kasvu.

 

Varhaiskasvatuksessa on onneksi subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan.

 

 

Samaan aikaan kaupungilla riittää rahaa asuntomessujen toteuttamiseen ja kokouspalkkioiden korottamiseen. Liikuntapaikkahankkeet saavat ylittää säännönmukaisesti kustannusarvionsa, viimeksi pesäpallokentän katsomo. Ja jotkut puuhaavat vakavissaan kaupungilta yli miljoonan euron tukea uudelle curling-hallille.

 

 

Kuntien vaikea rahatilanne on pääosin seurausta Kataisen hallituksen toimista. Hallitus supisti jo tämän vuoden valtionosuuksia ja karsinta jatkuu tulevina vuosina niin, että neljän vuoden aikana kunnilta jää saamatta 3,4 miljardia euroa peruspalvelujen valtionosuuksia. Myös kuntien yhteisövero-osuuden pudottaminen ja yhteisöverotuksen keventäminen vähentävät kuntien tuloja.

 

Nämä päätökset eivät ole mitenkään pakon tai velkaantumisen sanelemia. Hallitus olisi myös voinut turvata kunnalliset palvelut takaamalla kuntien tulot ja ottamalla velan valtion piikkiin. Suomessa nimenomaan kunnat tuottavat julkiset hyvinvointipalvelut, ei valtio.

 

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää