Aamuposti 17.12.2014

Valtuutetun puheenvuoro

 

Vanhuksille taattava inhimillinen hoito

 

 

Hyvinkään kaupunki karsii ensi vuonna vanhusten hoidosta noin miljoona euroa. Vastustimme valtuustossa karsintaa, mutta valitettavasti vain viisi valtuutettua äänesti leikkausta vastaan.

 

Karsinta tulee näkymään monin tavoin. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on jo vähennetty ja tullaan edelleen vähentämään.

 

Kun laskee yhteen terveyskeskuksen vuodeosastot, vanhainkodit ja kaupungin omat palveluasunnot, oli niissä viime vuonna 347 paikkaa. Ensi vuonna paikkoja on enää 332 eli vähennys on 15 paikkaa kahdessa vuodessa.

 

Sandelininkadun vuodeosastolta on kotiutettu potilaita ja Paavolan vanhainkodin paikkoja on vähennetty ja muutettu palveluasunnoiksi. Mahdollisimman monen kotiuttaminen on virallisestikin määritelty tavoitteeksi.

 

 

Samaan aikaan vanhusten määrä on koko ajan kasvussa ja kaupungin hyvinvointikertomuksessakin todetaan, että ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on liian vähän tarpeeseen nähden.

 

Palveluasunnoissa asukkaat maksavat erikseen palveluista ja niissä asuminen tulee heille kalliimmaksi, mutta kaupunki säästää aina, kun asukas siirretään terveyskeskussairaalasta tai vanhainkodista palveluasuntoon riippumatta hänen kunnostaan.

 

Potilaita on siirretty myös eri puolille maata yksityisiin palvelutaloihin, joilta ostettujen paikkojen määrä on kasvanut. Mäntykodon nykyisten ja tulevien palveluasuntojen siirtäminen Mehiläisen hoidettavaksi jatkaa palveluiden yksityistämisen linjaa, mitä toteutetaan säästämisen verukkeella.

 

 

Entistä huonokuntoisempia potilaita kotiutetaan. Tässä tilanteessa pitäisi ilman muuta lisätä kotihoitoa, mutta myöskään niin ei ole tapahtumassa. Budjetin mukaan kotihoidon asiakastyötunnit vähenevät ensi vuonna verrattuna sekä tähän vuoteen että viime vuoteen.

 

Kotihoito tavoittaa Hyvinkäällä muutenkin liian harvan. Viime vuonna säännöllisen kotihoidon piirissä oli vain 8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa vastaava osuus oli 12 prosenttia.

 

Hyvinkäällä ei ole kerta kaikkiaan varaa vähentää kotihoitajien määrää niin kuin nyt ollaan tekemässä. Työn parempaa ja järkevämpää organisointia ei kukaan vastusta, mutta kotihoitajat juoksevat jo nyt tukka putkella.

 

 

Myöskään omaishoito ei säästy karsinnalta. Omaishoidon tukea sai viime vuonna 293 omaishoitajaa, ensi vuonna budjetin mukaan vain 213 omaishoitajaa. Luulisi, että edes siitä ei säästettäisi, koska se on kunnan kannalta kaikkein edullisin hoitomuoto.

 

Tällä hetkellä omaishoidon tuen hakemusten käsittely kestää ainakin kolme kuukautta, koska hakemusten käsittelijöitä on aiemman kolmen sijasta vain kaksi. Siinäkin säästetään.

 

Kunnan keskeinen tehtävä on turvata jokaiselle inhimillinen hoito loppuun asti. Sen olemme vanhoille ihmisille velkaa ja se on hoidettava tarvittaessa vaikka velaksi.

 

 

Olli Savela

Kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää