Aamuposti 6.9.2016

Lukijalta

 

Leikkauslinjaa aiotaan jatkaa Hyvinkäällä

 

 

Hyvinkään kaupungin ensi vuoden talousarvion laadinta on käynnissä. Toistaiseksi valmistelusta kantautuneet viestit ovat huolestuttavia, erityisesti vanhusten ja lasten osalta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja on tarkoitus leikata 1,4 miljoonaa euroa tästä vuodesta. Kun otetaan huomioon väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu, merkitsee leikkaus tosiasiassa 4 miljoonan euron vähennystä.

 

Peruskoulun tuntikehystä aiotaan supistaa edelleen: 1,85 vuosiviikkotyötunnista oppilasta kohti 1,75 vuosiviikkotyötuntiin ensi lukuvuonna. Se tarkoittaa ryhmäkokojen kasvua ja 17 opettajan vähentämistä.

 

Päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden ryhmäkokoja aiotaan suurentaa niin, että yhtä kasvattajaa kohti on 8 lasta nykyisen 7 sijasta. Sillä säästettäisiin puoli miljoonaa. Opetuslautakunta torjui esityksen äänestyksen jälkeen, mutta vaarana on, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan ja kumoaa päätöksen.

 

Samaan aikaan Sveitsi-hankkeeseen aiotaan käyttää kaupungin varoja 16 miljoonaa euroa ohi kaikkien suunnitelmien, mistä puolet uimalan laajennukseen ja saneeraukseen.

 

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille aletaan maksaa palkkaa ja näin asetetaan luottamushenkilöt keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan.

 

Näyttää siltä, että varoja kyllä löytyy, kun käyttötarkoitus on ”sopiva”.

 

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää