Aamuposti 9.3.2017

HyVa:n taattava asunto peruskorjaustilanteissa

Tein viime lokakuussa yhdessä 27 muun valtuutetun kanssa aloitteen vuokra-asunnon turvaamisesta Hyvinkään Vuokra-asuntojen omistaman Jussilankatu 16:n asukkaille, kun heidät irtisanotaan asuntojen peruskorjauksen vuoksi. Aloite jäi viime valtuustossa pöydälle.

Asia olisi helposti järjestettävissä. Ensimmäisen talon asukkaat on irtisanottu huhtikuun lopussa. Toukokuun loppuun mennessä HyVa:lle valmistuu Metsäkaltevaan 54 asuntoa.

Jos peruskorjauksen aloitusta siirrettäisiin yhdellä kuukaudella, voisivat halukkaat asukkaat muuttaa Metsäkaltevaan. Ei syntyisi mitään tyhjien asuntojen tappioita, millä HyVa on pelotellut vuokralaisia perusteettomasti.

Hyvinkäällä pitäisi noudattaa samaa käytäntöä kuin Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa, missä perusparannustilanteissa asukkaille tarjotaan vastaava asunto. Hyvinkäällä se olisi myös helpompaa, koska täällä asuntopula ei ole ihan niin paha kuin Helsingissä.

Sen sijaan HyVa johtaa valtuustoa tietoisesti harhaan väitteellään, että aloite pakottaisi HyVa:n rikkomaan ARA:n asukasvalintamääräyksiä. Näin ei ole.

ARA ei edellytä tulojen ja varallisuuden tarkistamista perusparannustilanteissa, ei edes pääkaupunkiseudulla. Se ei olisi myöskään mielekästä, koska silloin syntyisi turhia kannustinloukkuja.

Ylipäänsä tulorajat poistettiin jo 2008 ja ne ovat tulleet uudestaan voimaan vain pääkaupunkiseudulla tänä vuonna.

 

Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas)
Hyvinkää