Aamuposti 6.6.2017

Lukijan kynästä


Hyvinkään talous ei olisi vaatinut menoleikkauksiaHyvinkään kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä on luonnehdittu ”tasapainoiseksi”. Se on aivan turhan vaatimaton ilmaisu. Viime vuoden tilinpäätös osoittaa peräti 8,6 miljoonan euron ylijäämää.


Näin suuri ylijäämä Hyvinkäällä on ollut vain kahdesti aiemmin, vuosina 2002 ja 2008. Hyvinkää ei ole todellakaan mikään kriisikunta.


Ylijäämän on sanottu johtuneen paljolti kertaluonteisista eristä. Niitä ei ole oikeastaan kuin kaksi.


Ensinnäkin valtionosuudet kasvoivat osittain sen takia, että valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa tarkistettiin lakisääteisesti edelliseltä neljältä vuodelta. Eli kunnille oli maksettu liian vähän valtionosuuksia ja siksi niitä maksettiin kerralla hieman enemmän.


Toinen kertaluonteinen erä on HUS:n palautus vuodelta 2015, joka siirtyi poikkeuksellisesti vuodelle 2016. Palautus oli noin 1,8 miljoonaa euroa.


Myös kilpailukykysopimuksen mukainen julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia tänä vuonna kirjattiin jo viime vuodelle siltä osin kuin lomarahaa kertyi viime vuonna ansaitusta lomasta. Tämä pienensi palkkamenoja yhden miljoonaa euroa. Tämä erä ei kuitenkaan ole kertaluonteinen vaan toistuu tänä ja ensi vuonna vielä suurempana.


Sinänsä lomarahojen leikkaus on väärää politiikkaa, jolla kuritetaan kohtuuttomasti julkisen sektorin työntekijöitä. Suomalaisten yritysten kilpailukykyä se ei paranna yhtään niin kuin ei myöskään työajan pidentäminen 6 minuutilla päivässä.


Oli myös ylijäämää pienentäneitä kertaluonteisia eriä. Poistolaskennassa tehtyjen vakavien virheiden ja puutteiden takia tehtiin noin 730 000 euron kertamääräiset lisäpoistot. Ilman niitä tulos olisi ollut vielä parempi.


Kertaluonteisia tuloeriä on tiedossa jatkossakin. Asfalttikartelliin liittyviä vahingonkorvauksia on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa 890 000 euroa. Maahanmuuttajien opetuksesta syntyi viime vuonna lisäkuluja, mutta valtionosuus 1,2 miljoonaa euroa saadaan vasta tänä vuonna.


Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että viime vuoden tilinpäätös on turhan ylijäämäinen. Ylijäämä saatiin osittain aikaiseksi erilaisilla viime vuosina äänestyksen jälkeen hyväksytyillä ”sopeutustoimilla”.


Kun vuoden 2016 talousarviosta päätettiin, korotettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja lähes 30 prosenttia. Vanhusten kotihoidosta vähennettiin 13 työntekijää. Tänä vuonna kotihoidosta on irtisanoutunut jo 16 työntekijää. Toivottavasti heidän tilalleen palkataan uudet työntekijät.


Edelleen peruskoulun tuntikehyksestä tingittiin huomattavasti, pieniä päiväkoteja lakkautettiin ja alle 2-vuotiaiden lasten kotihoidon Hyvinkää-lisä poistettiin.


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastusti kaikkia näitä ”sopeutustoimia”. Muista ryhmistä saimme tukea vaihtelevasti. Nyt nähdään, että ilman näitä ”säästöjäkin” talous olisi ollut ylijäämäinen.


Tämän ja ensi vuoden talous rakentuvat viime vuoden tuloksen pohjalle. Tilanne ei ole huolestuttava, vaikka Sipilän hallitus heikentääkin kuntien taloutta. Hallitus jatkaa valtionosuuksien leikkauksia ja kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus kuntien talouteen on sitä heikentävä.


Hyvinkäällä ei ole tarvetta menoleikkauksiin. Päinvastoin, on aika peruuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden maksukorotukset. On aika panostaa lisää vanhusten hoitoon niin kotona kuin palveluasunnoissa ja vanhainkodeissa. On aika kasvattaa koulujen tuntikehystä.


Vielä yksi huomio. Kaupungin tekemien johdannaissopimusten arvo oli viime vuoden lopussa pankkien ilmoitusten mukaan 6 miljoonaa euroa miinuksella. Kaupunki on vaihtanut koronvaihtosopimuksilla melkein kaikki lainansa vaihtuvakorkoisista kiinteäkorkoisiksi.


Se voi olla joskus järkevää eräänlaista vakuutuksen ottamista, mutta nyt näyttää siltä, että olemme veikanneet väärää hevosta. Korot ovat pysyneet alhaisina. Jos korot edelleen säilyvät nykyisellä tasolla, joutuu Hyvinkään kaupunki maksamaan lainoistaan muutamassa vuodessa noin 6 miljoonaa euroa enemmän korkoa kuin joutuisi maksamaan ilman koronvaihtosopimuksia.Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää