Aamuposti 21.11.2017


Ajaako  Hyvinkää  terveyspalveluja  alas?

Hyvinkään kaupunginhallitus on ylpeillyt sillä, että se lisäsi ensi vuoden talousarvioesitykseen 370 000 euroa ikääntyneiden palveluasuntopaikkojen ostamiseen. Summalla voi ostaa enintään 15 paikkaa yksityisistä hoitokodeista.


Rahat tulevat varmasti tarpeeseen. Mutta sen kaupunginhallitus jätti kertomatta, että ennen tätä päätöstä se päätti yksimielisesti vähentää samalta menokohdalta, terveyttä ja toimintakykyä edistävistä palveluista, 300 000 euroa.


Menoleikkausta perusteltiin toiminnan ”tehostamisella” ja viitattiin terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluun. Näyttää siltä, että tarkoitus on vähentää jo ensi vuonna terveyskeskuksen lääkäreitä ja hoitajia, koska osa asiakkaista siirtyy yksityiselle.


Hyvinkään terveyskeskuksessa voi nyt joutua odottamaan vastaanottoaikaa useitakin viikkoja. Se on kohtuutonta ja kertoo siitä, että meillä ei suinkaan ole liikaa lääkäreitä ja hoitajia.


Jos heitä nyt valinnanvapauskokeilun varjolla vähennetään, vastaanottoajan saanti vaikeutuu entisestään. Sen seurauksena yhä useampi hakeutuu yksityiselle ja taas vähennetään julkisia terveyspalveluita. Kierre on valmis.


Sipilän ja Orpon hallitus on sote-hankkeessa romuttamassa julkisia terveyspalveluita rankasti. Näyttää siltä, että Hyvinkään kaupunginhallitus on tekemässä samaa.


Tehostamistavoitteeksi asetettu 300 000 euroa on sama summa, minkä Hyvinkää käyttää ensi vuonna Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintokuluihin, joten varsinaista säästöä kaupungille ei ole tulossa.


Kuntayhtymän henkilöstökulut ovat ensi vuonna 940 000 euroa, millä palkataan 7 henkeä, pääasiassa korkeapalkkaisia johtajia. Kuntayhtymästä näyttää tulevan kallis hallintohimmeli.

Valinnanvapauskokeilun myötä runsaat 4 prosenttia hyvinkääläisistä on ilmoittanut käyttävänsä yksityisiä lääkäripalveluja. Osa heistä on käyttänyt näitä palveluita jo ennestään, osa on käyttänyt terveyskeskusta.


Niin sanottu valinnanvapaus hyödyttää eniten heitä, jotka ovat jo aiemmin käyttäneet yksityisiä palveluja ja maksaneet niistä. Yksityislääkäreitä käyttäneiden maksut pienenevät murto-osaan entisestä, kun kulut maksetaan jatkossa verovaroista.


Eniten hyötyvät yhteiskuntamme hyväosaiset. Tilastot tukevat tätä.   Kulutustutkimuksen mukaan rikkain viidesosa käyttää yksityisiin terveyspalveluihin viisi kertaa enemmän omaa rahaa kuin köyhin viidennes.


Valinnanvapaus on myös yksi syy siihen, että sote-hanke ei tule säästämään julkisia menoja vaan päinvastoin lisää niitä.


Eri sosiaaliryhmien väliset terveyserot eivät ole Suomessa kaventuneet vaan jopa kasvaneet.
Yksi syy tähän ovat terveyskeskusmaksut, jotka ovat kaikkein raskaimpia pienituloisille, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Ne myös muodostavat todellisen esteen vähävaraisille ihmisille hakeutua terveyspalveluihin.


On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa ongelmia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.Valtuustoryhmämme esittää, että ensi vuodesta alkaen terveyskeskusmaksu poistetaan Hyvinkäällä. Jos kuntayhtymä alkaa yhtenäistää kuntien maksuja, pitää maksu poistaa muuallakin Keski-Uudellamaalla.


KELA:n tutkimusosastokin toteaa: ”Ehkä rahoitusjärjestelmän tehokkain keino vähentää terveyteen liittyviä eroja ja eriarvoisuutta on pienentää pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palveluista ja lääkkeistä maksamia omavastuita. Terveyskeskusmaksun poistaminen voisi olla hyvä alku.”

Valtuustoryhmämme esittää ensi vuoden talousarvioon yhden miljoonan euron lisäystä terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Talousarvio pysyy silti tasapainossa, koska verotulot on taas perinteiseen tapaan aliarvioitu.

Olli  Savela
kaupunginvaltuutettu  (vas)
Hyvinkää