Aamuposti 8.10.2018

Lähipalveluita lakkautetaan HyvinkäälläSosiaali- ja terveyslautakunta on kaikessa hiljaisuudessa päättänyt lopettaa Paavolan terveysaseman toiminnan ja siirtää vastaanotot pääterveysasemalle. Asiasta ei ole käyty kansalaiskeskustelua eikä lautakunta ole kysynyt terveysaseman asiakkailta tai paavolalaisilta mitään.

Kaupunkistrategian mukaan ”tavoitteenamme on avoin, osallistava ja luotettava valmistelu ja päätöksenteko. Edistämme kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tiedottamisen, neuvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin.” Tämä ei toteudu.

Paavolassa asuu paljon iäkkäämpää väkeä sekä lapsiperheitä. Kaikilla ei ole autoa käytettävissään ja muutoinkin terveysasemalla käynti on paljon helpompaa, jos se on lähellä. Lähipalveluiden on luvattu säilyvän.

Osa terveysaseman asiakkaista asuu muualla Hyvinkäällä. Heillä on ollut tähänkin asti mahdollisuus vaihtaa pääterveysasemalle niin halutessaan, joten sillä ei siirtoa voi perustella.

Omalääkärijärjestelmästä ollaan luopumassa, mikä johtaa lääkärien työajan lyhentymiseen arviolta kahden lääkärin työpanoksen verran. Tälläkin hetkellä terveyskeskuksesta puuttuu noin 1 500 vastaanottoaikaa kuukaudessa.

Tässä tilanteessa pitää lisätä lääkäreitä ja hoitajia. Muutoin vajaus johtaa vain siihen, että ihmiset hakeutuvat yksityisiin palveluihin, kun julkiselle joutuu jonottamaan.

Kotihoidon toimipiste aiotaan puolestaan siirtää kokonaan Paavolaan terveysasemalta vapautuviin tiloihin. Toimipiste palvelisi koko kaupunkia. Sijainti kaupungin laidalla ei vaikuta järkevältä sikälikään, että se lisäisi siirtymisiin kuluvaa aikaa hoidon kustannuksella.

Lisäksi ”jatkossa rekrytoinnissa katsotaan eduksi ajokortti ja ajotaito”, mikä voi haitata uusien työntekijöiden saamista.

Ensi vuonna aiotaan niin ikään lakkauttaa Hakalan neuvola. Sen toiminta siirtyisi Renton talolle. Tässäkin tapauksessa lähipalvelu on tarpeen säilyttää. Etenkin Martissa ja kasvavassa Metsä-Kaltevassa asuu paljon lapsiperheitä.

Palvelupisteiden keskittämisessä ajatellaan nyt aivan liikaa säästöjä. Palvelujen järjestämisen keskipisteessä pitäisi olla asukkaiden, jotka palveluita tarvitsevat.Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas)
Hyvinkää