Aamuposti 2.1.2019

(Lehdessä otsikko oli muodossa: Hyvinkää lienee siirtymässä kohti virkamiesvaltaa)

Kohti virkamiesvaltaa?Kuntien hallinnossa on viime vuosikymmeninä siirrytty entistä enemmän kohti virkamiesvaltaa. Päätösvaltaa on hallintosäännöillä siirretty valtuustolta ja lautakunnilta virkamiehille.

Tuore esimerkki on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätös nostaa kuntayhtymän johtajan päätösvallan raja aina 6 miljoonan euron hankintoihin asti. Taitaa olla Suomen ennätys. Paljon suuremmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissäkin johtajan päätösvalta on rajattu 2 miljoonaan euroon.

Aiemmin raja kuntayhtymässä oli miljoona euroa, paljon sekin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Hyvinkään kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä sopimuksia 200 000 euroon asti.Mitään varsinaista syytä hankintarajan nostamiselle ei ole. Yhtymähallitus ehtisi kyllä käsitellä pienemmätkin hankinnat. Kysymys on isoista asioista, sillä yksityisten palveluiden ostot ovat yhtä suuret kuin oma palvelutuotanto. Niin pitkälle toiminta on yksityistetty.

Ja kun hankinnoista on kyse, on jo periaatteessakin järkevää, että niistä päättäisi isompi porukka eikä vain yksi henkilö. Suomikaan ei ole vapaa korruptiosta, esimerkkejä myös virkamiesten korruptiosta paljastuu silloin tällöin. Riski on aina olemassa. ”Luottamus hyvä, kontrolli parempi”.Toinen esimerkki virkamiesten päätösvallasta on Hyvinkään kaupungin kiinteistöjohtajan oikeus päättää yksin kaupungin rakennushankkeiden urakoitsijoista. Yksi mies siis päättää, ketkä urakoivat Metsäkaltevan koulun, Hangonsillan monitoimitalon ja uimalan laajennuksen. Esitimme kiinteistöjohtajan päätösvallan rajaamista miljoonaan euroon, mutta esitys ei mennyt läpi.

Joskus päätösvalta urakoitsijavalinnoissa kuului tekniselle lautakunnalle. Nyt riittää, että lautakuntaa informoidaan jälkikäteen, että päätös on tehty. Kokouksen pöytäkirjoista ei löydy edes urakkakilpailun voittajaa. Ei löydy myöskään tietoja kilpailutuksen toimeenpanosta, valintakriteereistä eikä mistään muustakaan.

Päätöksenteon avoimuus tarkoittaa myös sitä, että päätökset tehdään kollektiivisesti, yhdessä niistä vastuuta kantaen.Olli Savela

kaup.valt. (vas)

HyvinkääAamuposti 4.2.2019

Urakoitsijoiden valinta tekniselle lautakunnalleHyvinkään kaupungin johto vastasi (AP 31.1.) kirjoitukseeni koskien muun muassa kiinteistöjohtajan päätösvaltaa (AP 2.1.). Vastauksessa puhuttiin paljon valvonnasta, mutta ei puututtu lainkaan kritiikkini ytimeen eli siihen, että yksi mies valitsee urakoitsijan.

Kaupungin hallintosääntö on tässä suhteessa ristiriitainen. Pykälän 37 mukaan ”tekninen lautakunta päättää urakkasopimusten tekemisestä hankkeissa, joiden kustannusarvio on yli 350 000 euroa”.

Pykälän 49 mukaan ”kiinteistöjohtaja päättää kaupungin omaan käyttöön tulevien tilojen suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista”, siis ilman euromääräistä ylärajaa.

Käytännöksi on muodostunut, että noudatetaan jälkimmäistä pykälää. Olisi täysin mahdollista siirtyä noudattamaan pykälää 37 ja antaa teknisen lautakunnan päättää. Sillä on kyllä otto-oikeus, mutta sen käyttäminen on vaikeaa, koska päätösten taustat eivät ole tiedossa.Toinen kritiikkini kohde oli Keusoten johtajien valta päättää sopimuksista aina 6 miljoonaan euroon asti. Tämäkin on täysin kohtuutonta ja altistaa väärinkäytöksille.

Viime aikojen tapahtumien valossa olisi erityisen tärkeää, että luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi vanhusten palveluiden hankinnasta, jos niitä ylipäänsä vielä hankitaan yksityisiltä suuryhtiöiltä.

Kuntien ja kuntayhtymien tulisi siirtyä tuottamaan itse vanhusten ympärivuorokautinen hoito. Se edellyttää, että niillä on tarvittavat tilat. Jälleen kerran on todettava, että Sahanmäen palvelukeskuksen myynti oli raskaan luokan virhe.

Esitimme kaupungin tämän vuoden talousarvioon määrärahaa uuden vanhainkodin suunnitteluun. Keusote ei nimittäin omista kiinteistöjä eikä niitä rakennuta. Se on kuntien tehtävä.

Valitettavasti esityksemme ei saanut tukea muista valtuustoryhmistä. Juuri muita vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, jos ja kun halutaan vähentää pääomasijoittajien voiton tavoittelua vanhusten kustannuksella.Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää