Valtuustoaloite Hyvinkäänkylän päiväkodin säilyttämiseksiPäiväkodit jos mitkä ovat todellisia lähipalveluita. Ihannetapauksessa päiväkoti sijaitsee niin lähellä, että lapsi voidaan viedä sinne ja hakea sieltä kävellen eikä autokuljetusta tarvita. Pienet lähellä sijaitsevat päiväkodit ovat myös olleet hyvin suosittuja.

Hyvinkäällä on viime vuosina lakkautettu useita pieniä päiväkoteja. Seuraavana saattaa olla vuorossa Hyvinkäänkylän päiväkoti, joka aiotaan lakkauttaa toukokuun lopussa 2020. Sen seurauksena lasten ja vanhempien päivittäinen matka päiväkotiin pitenee huomattavasti ja arki vaikeutuu.

Lakkautusta ei voi perustella lasten määrän vähenemisellä. Vuoden 2020 talousarvion mukaan kunnallisissa päiväkodeissa hoidetaan ensi vuonna enemmän lapsia kuin tänä tai viime vuonna.

Päiväkodin lakkautusta on perusteltu myös sillä, että rakennus vaatii remonttia lähivuosina. Se ei voi olla peruste lakkautukselle, koska kaikki rakennukset vaativat jossakin vaiheessa remonttia. Jos tässä halutaan säästää, pitää selvittää, löytyykö lähistöltä muita sopivia tiloja päiväkodille, esimerkiksi Hyvinkäänkylän koulusta sen sijaan, että päiväkoti lakkautetaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkäänkylän päiväkodin toimintaa jatketaan edelleen.Hyvinkäällä 16.12.2019

Olli Savela ja 10 muuta valtuutettua

Opetuslautakunta päätti lakkauttaa päiväkodin äänin 5 – 4. Päätöksestä on Maria Murtola valittanut hallinto-oikeuteen.