Helsingin Sanomat mielipide 17.3.2018

Ulkoistus ei säästänyt Mänttä-VilppulassaKansanedustaja Ben Zyskowicz väitti (HS 12.3.), että sosiaali- ja terveystoimen ulkoistus Mänttä-Vilppulassa säästi kustannuksia. Kuntataloustilasto kertoo toista.

Mänttä-Vilppula ulkoisti koko sosiaali- ja terveystoimensa vuodesta 2013 alkaen Pihlajalinna Oy:lle. Ennen ulkoistusta vuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat Mänttä-Vilppulassa 14 prosenttia suuremmat kuin koko maassa keskimäärin. Ero säilyi samana vuonna 2013 ja kasvoi 16 prosenttiin vuonna 2014.

Vuonna 2015 kuntataloustilasto uudistettiin eivätkä tiedot ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uuden tilaston mukaan ero oli 24 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 jo 27 prosenttia. Kulut ovat siis kasvaneet jonkin verran enemmän kuin muualla Suomessa.

Perusterveydenhuollon menot Mänttä-Vilppulassa kyllä pienenivät, mutta vastaavasti erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen menot ovat kasvaneet.Olli Savela

yliaktuaari, Hyvinkää

Seuraavaa kirjoitusta Helsingin Sanomat ei julkaissut

Vielä Mänttä-Vilppulan sote-kuluistaMänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Timo Tukian vastaus (HS 25.3.) kaupungin sote-menoista esittämääni tilastoon (HS 17.3.) antaa osittain virheellisen kuvan asiasta.

Yhteisyhtiön osakkeiden myyntituloissa pitää ottaa huomioon, että on ne osakkeet joskus ostettukin. Mahdollinen myyntivoitto kirjautuu vain yhdelle vuodelle, osakkeita ei voi myydä uudestaan. Myöskään osinkoja ei makseta joka vuosi.

Mänttä-Vilppulan keskimääräistä suuremman sairastavuuden otin huomioon, koska se sisältyy sote-kuluihin jo ennen ulkoistusta. Asialla voi olla vaikutusta menojen muutokseen vain, jos sairastavuus on lisääntynyt muuta maata enemmän.

Mänttä-Vilppulan sote-kustannusten kehitystä kannattaa verrata kaikkiin muihin kuntiin, se antaa kattavamman kuvan kuin vertaaminen vain 16 verrokkikuntaan.

Ilman ulkoistustakin kaupunki olisi epäilemättä hankkinut palveluita paikalliselta elinkeinoelämältä.

On totta, että arvonlisäveron palautus pienentää Mänttä-Vilppulan sote-kuluja enemmän kuin muissa kunnissa. Koko julkiselle sektorille se ei tuota säästöä, koska sama raha on pois valtiolta.Olli Savela

yliaktuaari, Hyvinkää