Uudenmaan näköala 2/2018


Kuka hyötyy ja maksaa sotessa?


Sote-hankkeen keskeisin tavoite on alusta alkaen ollut julkisten menojen leikkaaminen. Sipilän hallituksen myötä toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi on noussut palvelujen yksityistäminen.


Hankkeen tavoitteena on leikata julkisia sosiaali- ja terveysmenoja siten, että menot ovat vuonna 2029 kolme miljardia euroa pienemmät kuin niiden muutoin ennustetaan olevan.


Menot saavat kasvaa reaalisesti vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun niiden muutoin ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin leikkausta menoihin.


Kun otetaan huomioon, että vanhimmat ikäluokat kasvavat nopeasti, tämä saattaa merkitä jopa menojen tosiasiallista supistamista suhteessa väestön palvelutarpeisiin.


Menojen leikkaaminen on sikälikin outoa, että Suomi käyttää terveydenhoitoon melko vähän rahaa verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin.


Miten menokuri toteutetaan?


Sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin maakunnille, mutta niille ei ole tulossa verotusoikeutta. Ne saavat tuloja vain valtiolta sekä asiakas- ja käyttömaksuista.


Valtion rahoitus ei määräydy palvelutarpeen tai toteutuneiden kustannusten mukaan. Sitä tarkistetaan vuosittain palkkatason nousun ja yleisen hintakehityksen perusteella. Tämä ei mahdollista esimerkiksi henkilökunnan lisäämistä.


Valtiovarainministeriö valvoo tarkasti menoja. Jos säästöjä ei muutoin ala syntyä, viime kädessä hallitus ja eduskunta voivat päättää maakuntien rahoituksen rajoittamisesta niin, että kolmen miljardin euron säästötavoite toteutuu.


Kun maakuntien rahat ovat tiukalla, niille jää lähinnä kaksi vaihtoehtoa, koska velanottoakin rajoitetaan. Ne voivat karsia palveluja ja palvelupisteitä tai ne voivat korottaa asiakasmaksuja.


Monet merkit viittaavat palvelupisteiden keskittämiseen, mitä on toki tapahtunut jo nytkin. Esimerkiksi päivystystä ja synnytyksiä on keskitetty. Yleisesti puhutaan myös kuntien tyhjiksi jäävistä sote-kiinteistöistä.


Asiakasmaksut nousussa


Terveyspalveluiden hinnat ovat viime vuosina nousseet nopeasti. Vuoden 2005 jälkeen lääkärimaksut ja tutkimus- ja hoitomaksut ovat nousseet 50 – 100 prosenttia. Samaan aikaan yleinen hintataso on noussut vain 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin mukaan.


Sipilän hallitus mahdollisti jopa 30 prosentin sosiaali- ja terveyspalveluiden hinnankorotukset vuonna 2016. Useimmat kunnat ja kuntayhtymät nostivat maksuja.


Maksujen korotukset osuvat kipeimmin niihin, jotka palveluita joutuvat paljon käyttämään: vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysmenot olivat vuonna 2015 katastrofaalisen suuret noin 55 000 henkilölle. Heidän nettotuloistaan yli 40 prosenttia meni sosiaali- ja terveysmenoihin.


Jatkossakin enimmäismaksut olisivat samat koko maassa, mutta maakunta voi päättää alemmista maksuista. Vuosittainen maksukatto säilyisi, mutta jokaisesta terveyskeskuskäynnistä perittäisiin eri maksu. Etäpalveluista perittäisiin sama maksu kuin perinteisestä palvelusta.


Helsingissä terveyskeskusmaksua ei ole peritty muutamaan vuoteen, mutta maksujen tulee olla samat koko Uudenmaan alueella. Riskinä onkin, että maksu palautuu myös Helsinkiin.


Terveyspalveluiden tasaveroisen saatavuuden ja yleisen kansanterveyden kannalta olisi tärkeää, että asiakasmaksuja ei nostettaisi vaan päinvastoin, terveyskeskuskäynnin ja muiden peruspalveluiden tulee olla maksuttomia.


Menoja myös lisätään


Vaikka sote-hankkeen tavoitteeksi on asetettu menojen leikkaus, hanke tulee myös lisäämään kuluja. Kansalaiset ostivat viime vuonna yksityislääkäreiden, yksityisen hammashoidon sekä yksityisen tutkimuksen ja hoidon palveluita miljardilla eurolla. KELA korvasi siitä 150 miljoonaa euroa, joten asiakkaat maksoivat itse 850 miljoonaa euroa.


Valinnan vapauden nimissä tämä siirtyisi pääosin julkisista varoista maksettavaksi. Tästä hyötyvät ennen kaikkea hyväosaiset, joilla on ollut varaa yksityisiin palveluihin. Tämä on jatkoa Sipilän hallituksen hyväosaisia suosivalle politiikalle.Olli Savela
kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää