Eespäin-lehti 1/2011

 

Kaikki tulot samalle viivalle

 

Eduskuntavaalien jälkeen uhkaavat merkittävät valtion menojen leikkaukset. Mutta niille on olemassa solidaarisempi vaihtoehto: veronkorotukset. Ja verojen lisääminen nimenomaan niille, joilla on veronmaksukykyä.

 

Tällä hetkellä eniten veroja suhteessa tuloihinsa maksavat työttömät ja muut sosiaaliturvan varassa elämään joutuvat. Vähimmällä pääsevät suurten pääomatulojen saajat. Pörssiyhtiöiden osingoista maksetaan veroa vain 19,6 prosenttia. Pörssiin listaamattomien yhtiöiden osingot ovat yleensä kokonaan verovapaita. Näitä osinkoja saa Suomessa noin 440 000 henkeä. Heistä vain 50 000 maksaa niistä jonkinlaista veroa.

 

Tuloeroja tasoitettava

 

Oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että kaikkia tuloja verotetaan samalla lailla. Ihmisen kaikki henkilökohtaiset tulot tulee laskea yhteen, ovat ne sitten palkkaa, eläkettä, sosiaaliturvaa tai pääomatuloa. Yhteenlaskettuja tuloja tulee verottaa tulojen myötä nousevan asteikon mukaan.

 

Myös kunnallisvero tulee muuttaa progressiiviseksi ja progressiota muutenkin lisätä. Valtion tuloveron ja kunnallisveron asteikot tulee laatia niin, että keskimääräistä palkkatuloa suurempien tulojen verotus kiristyy nykyisestä ja sitä pienempien tulojen verotus kevenee. Tämä tasaisi merkittävästi Suomen ennätysvauhtia kasvaneita tuloeroja ja ottaisi takaisin viime vuosien veronalennuksia. Alle 1 100 euron kuukausitulot tulee vapauttaa veroista.

 

Pääomatulojen verotus

 

Pääomatulojen keveälle erillisverotukselle ei ole perusteita. Niin sanotulla yrittäjäriskillä ei ole tekemistä verotuksen kanssa. Jos yrittäjä epäonnistuu ja tulot jäävät pieniksi, ei niistä progressiivisessa verotuksessa menisi juuri veroakaan. Jos tulot taas ovat suuret, on niistä varaa maksaa veroakin. Nykyinen pääomatulojen tasavero syrjii pienituloista yrittäjää.

 

Jos kaikkia tuloja verotettaisiin samalla tavalla, voisi pienet pääomatulot kuten korkotulot vapauttaa erikseen veroista. Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudelle tulee määrätä yläraja, mikä rajoittaa luksusasuntojen ostamista.

 

Erikseen tulee harkita, mikä olisi oikeudenmukainen yhteisöveron taso, jos kaikkia henkilökohtaisia tuloja verotetaan samalla tavalla. Pienten osakeyhtiöiden osalta sitä pitäisi alentaa nykyisestä 26 prosentista, jotta kokonaisverotus ei nousisi paljon korkeammaksi kuin ammatinharjoittajilla ja henkilöyhtiöillä.

 

Varallisuusvero tulee palauttaa ja säätää siihen porrastus, joka lisää veroa omaisuuden arvon myötä. Myös suurten perintöjen verotusta pitää kiristää samoin kuin vapaan autoedun verotusta.

 

Arvonlisäveroa ei tule korottaa eikä luopua elintarvikkeiden, joukkoliikenteen, kirjojen, lääkkeiden ym. alennetuista arvonlisäverokannoista. Arvonlisävero merkitsee myös työn verottamista, koska vero lisätään esimerkiksi kaikkien palveluiden hintoihin.

 

Arvopaperikaupassa on palautettava pörssissä tehdyille kaupoille varainsiirtovero puolen prosentin suuruisena. Maailmanlaajuisesti on otettava käyttöön kansainvälinen varainsiirtovero. Euroopan Unioni tai jotkut sen jäsenvaltiot voivat ottaa veron käyttöön myös yksipuolisesti.

 

Tämän tapaisia aloitteita ja paljon muuta sisältyy SKP:n veroaloitteeseen: www.skp.fi.

 

Olli Savela

Yliaktuaari