Parlamentarians for an Alternative  / Olli Savela 3.11.2012

 

Euroopan Vasemmisto (European Left – EL) järjesti 27. lokakuuta 2012 Pariisissa Ranskan kommunistisen puolueen tiloissa konferenssin, johon oli kutsuttu EL:n vaaleilla valittuja parlamenttien jäseniä: europarlamentaarikkoja, kansanedustajia ja alueellisten valtuustojen jäseniä.

 

Osallistuin tapaamiseen SKP:n edustajana. Mukana oli vajaat 100 edustajaa 14 maasta, eniten Kreikasta, Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta, mutta myös muun muassa Portugalista, Luxemburgista, Tsekistä, Tanskasta ja Turkista (Syyrian rajaa lähellä olevan kaupungin pormestari). Osanottajalistaa ei jaettu. Vasemmistoliitosta ei ollut edustajaa.

 

Tapahtuman avasi EL:n pj., Ranskan senaattori Pierre Laurent, joka totesi, että EL:n suunnittelema kansalaisaloitekampanja vaihtoehtoisen EU-pankin perustamiseksi ei toteudu, koska kampanjan rekisteröintiä ei sallittu. Tarkoitus on kuitenkin järjestää EU-tason poliittisia kampanjoita ensi vuonna.

 

Saksalainen meppi, GUE/NGL:n pj. Gabriele Zimmer totesi, että eurokriisi on vain osa laajempaa kapitalismin kriisiä. EU reagoi kriisiin vain vastaamalla markkinoiden vaatimuksiin. Meidän on tuotava esiin laaja vaihtoehto, jossa otetaan huomioon myös naisten asema, ekologiset kysymykset, demokratia jne. EU:n talousunionisuunnitelma (fiscal pact), joka antaa EU:lle oikeuden puuttua jäsenmaiden budjetteihin, ei ole EU:n lakien mukainen, koska mm. EU:n parlamentti on jätetty päätöksenteon ulkopuolelle. Vuoden 2014 eurovaaleihin on alettava valmistautua.

 

Saksan Linken kansanedustaja Andrej Hunko Aachenista totesi, että julkisen velan kasvu on ollut seurausta finanssikriisistä. Linke vastusti Saksan parlamentissa Kreikalle, Irlannille ja Portugalille myönnettyjä hätäpaketteja. EKP:n pitäisi suoraan lainoittaa apua tarvitsevia jäsenmaita eikä pankkien kautta. Rikkaat on laitettava veronkorotuksilla maksamaan julkinen velka. Islannin vaihtoehto on toiminut. Työläisten oikeuksia on puolustettava, päähyökkäys niitä vastaan on vasta tulossa.

 

Kreikan SYRIZA/USF:n kansanedustaja Zoi Konstantopoulou kertoi, että Kreikassa on käynnissä humanitaarinen kriisi ja demokratian kriisi. Työttömyysaste on noussut kolmessa vuodessa 8 prosentista 25 prosenttiin, itsemurhat ovat lisääntyneet. Viime lukuvuonna koululaisille ei jaettu lainkaan oppikirjoja. Oikeuslaitos on jumissa, koska tuomarit työskentelevät vain tunnin päivässä. Sama tilanne tulee leviämään muihin EU-maihin. Kreikassa on vallassa koalitiohallitus (Uusi demokratia, Pasok, Demokraattinen vasemmisto), mutta uudet vaalit järjestetään luultavasti pian. Siemens on lahjonut vallassa olevia puolueita. Syriza leimataan antieurooppalaiseksi puolueeksi, mutta me vaadimme toisenlaista EU:ta.

 

Portugalin Left Blocin parlamenttiryhmän pj. Luis Fazenda kertoi, että Portugalissa oli kuukausi sitten miljoona ihmistä kadulla mielenosoituksissa. 14. marraskuuta järjestetään yleislakko.

 

Ranskalainen puhuja vaati, että EU:n parlamentin on päätettävä asioista, ei komission. EKP:tä ja EVM:ää on muutettava.

 

Saksalainen feministiksi esittäytynyt nainen totesi, että pankkiiriliike Goldman-Sachs löytyy useiden kriisimaiden ongelmien taustalta. Unkarissa ei enää ole lehdistönvapautta.

 

Kreikkalainen kansanedustaja kertoi, että hallitus on autoritaarinen ja fasismi on nousussa Kreikassa. Maassa tarvitaan kiireesti apua, muun muassa lääkkeitä.

 

Saksan Linken kansanedustaja Heike Haensel totesi, että Schäublen ehdotus Euroopan presidentin valinnasta kansanäänestyksellä on näennäisdemokratiaa. Meidän on hyödynnettävä sosiaalista mediaa ja luotava eurooppalainen vastajulkisuus.

 

Tanskan Punavihreän allianssin kansanedustaja Lars Dohn kertoi, että he ovat järjestäneet Tanskassa tilaisuuksia, joihin poliitikot on kutsuttu kuuntelemaan kansalaisia eikä puhumaan heille. Tanskan demarijohtoinen hallitus tukee leikkauspolitiikkaa ja sopii asioista oikeiston kanssa, vastustaa rahoitusmarkkinaveroa. EU:n kaltaisessa liittovaltiossa ei voi olla demokratiaa, joka maalla pitää olla oikeus päättää paremmista kansallisista standardeista.

 

Espanjan Yhtyneen vasemmiston kansanedustaja Marga Sanz kertoi, että Espanjassa nuorten työttömyysaste on 51 prosenttia, työpaikkoja leikataan teollisuudesta ja julkisista palveluista. Espanjassa autonomiset alueet järjestävät pääosin julkiset palvelut ja niiden rahoitusta on leikattu. Erityisesti naiset kärsivät ja he ovat pakotettuja lähtemään ulkomaille töihin.

 

Tsekin ja Böömin kommunistisen puolueen meppi Jaromir Kohlicek muistutti, että EU on vain osa Eurooppaa. Puolue menestyi hyvin äskettäisissä aluevaaleissa ja sai 20 prosenttia äänistä, tosin äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Yhdessä sosialidemokraattien kanssa puolueella on nyt enemmistö 11 alueen hallinnossa (13 alueesta). Hän piti puolueen menestyksen syynä kolmea seikkaa: voitollista kamppailua NATO:n tutka-asemaa vastaan, ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon puolustamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vaihtoehto-ohjelmaksi hän esitti, että osuuskuntia ja sosiaalisia yrityksiä on tuettava, nuorille on järjestettävä ensimmäinen työpaikka ja myös yrityksiä on verotettava progressiivisesti.

 

Saksalainen puhuja vaati, että Saksan on pienennettävä vaihtotaseensa ylijäämää ja palkkoja on nostettava Saksassa kriisin ratkaisemiseksi.

 

EL:n pj. Pierre Laurent totesi, että meidän on määriteltävä päätavoitteemme. Meidän on puolustettava parlamentaarikkojen oikeuksia demokratian puolustamiseksi. EKP:n roolia on muutettava. Veroparatiisit on saatava kuriin, Ranskakin menettää niihin enemmän kuin ovat leikkausohjelmat. Solidaarisuusverkostoja on kehitettävä eikä muiden maiden ihmisiä saa jättää yksin.

 

Kreikkalainen SYRIZA:n meppi Nikolaos Chountis totesi, että EU:n päätöksistä on tulossa tiukempia ja uusilla päätöksillä leikkauspolitiikka (austerity) institutionalisoidaan. Kriisillä on eri kasvot eri maissa, mikä vaikeuttaa yhteisen vaihtoehdon luomista. EU pitää perustaa uudelleen.

 

Ranskalainen CRC:n senaattori Michel Billout totesi, että julkinen velka on kasvanut verohelpotusten takia. Leikkaukset vain pahentavat tilannetta, nyt tarvitaan julkisia investointeja. Pankin on laitettava kuriin ja perustettava vaihtoehtoinen EU:n pankki. EU:sta on tehtävä kansalaisten EU.

 

Miespuhuja totesi, että van Rompuylle eivät riitä suositukset vaan EU:n komission on saatava sitovaa päätösvaltaa jäsenmaiden asioihin. Riippuvuus rahamarkkinoista on purettava. Myös ekologinen muutos on tarpeen. Meidän on edistettävä ja luotava kansalaisaloitteita.

 

Kreikan Zoi Konstantopoulou totesi, että meidän on opittava toistemme kokemuksista. Kreikassa ollaan yksityistämässä postia ja vesilaitoksia. Kyprokseen on tulossa samanlainen leikkausohjelma kuin Kreikkaan.