Helsingin Sanomat, mielipideosasto 11.12.2006

 

Kunnallisvero ei ole aidosti progressiivinen

 

Kuntaliiton johtajat kirjoittivat kuntien talousvaikeuksista (HS 26.11.2006). Haluan oikaista heidän väitteensä, että ”kunnallisvero on hyvin selkeästi progressiivinen”. Todellisuudessa näin ei ole vaan progressio koskee vain hyvin pieniä tuloja. Verotuksen siirtyminen valtion tuloverosta kunnallisveron suuntaan on askel tasaveron suuntaan. Samaan suuntaan vaikuttaa työeläkemaksujen korottaminen.

 

Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta vuodelta 2004 löytyvät tuloluokittaiset tiedot maksetuista veroista suhteessa veronalaisiin tuloihin (pl. pääomatulot).

 

Valtion tulovero on vielä aidosti progressiivinen, vaikka progressiota onkin lievennetty viime vuosina. Kunnallisveron progressio loppuu jo runsaan 10 000 euron vuosituloissa, missä valtion tuloverotus vasta alkaa. Esimerkiksi kaikkein suurituloisimmat, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneet maksoivat kunnallisveroa vain runsaan prosenttiyksikön verran enemmän kuin 15 000 – 20 000 euroa ansainneet.

 

Kunnallisverotus on pienten tulojen osalta progressiivista lähinnä ansiotulovähennyksen ja perusvähennyksen takia. Ansiotulovähennys on suurimmillaan, kun palkka- tai yrittäjätulot ovat 14 000 euroa vuodessa. Tätä suuremmissa tuloissa ansiotulovähennys pienenee asteittain, mutta yltää jopa 110 000 euron vuosituloihin asti. Ansiotulovähennystä ei saa eläkkeistä, työttömyyskorvauksista eikä muista sosiaalietuuksista, joten se syrjii näitä väestöryhmiä.

 

Todellisen progression toteuttaminen edellyttäisi, että isoista tuloista maksettaisiin selvästi enemmän veroa kuin keskituloista. Tämä voidaan toteuttaa sekä valtion tuloveron kaltaisella asteikolla että perusvähennystä huomattavasti korottamalla.

 

Jos kunnallisvero muutetaan progressiiviseksi, sen ei sinänsä tarvitse merkitä verotuoton muuttumista niin tarpeellisia kuin lisätulot kunnille ovatkin. Mutta selvää on, että suurituloisimpien verot kasvaisivat ja pienituloisimpien vähenisivät. Tuloerojen kasvettua viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana huomattavasti tämä olisi erittäin tervetullut kehityssuunta.

 

Progression puuttumisen ohella toinen merkittävä epäkohta kunnallisverotuksessa on, että pääomatulot on vapautettu kokonaan kunnallisverosta. Pääomatuloja pitäisi verottaa samalla tavalla kuin ansiotuloja, jolloin myös kunnat saisivat niistä tuloja.

 

Olli Savela

yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu

Hyvinkää