Omalääkärijärjestelmä kuntoon

 

Julkaistu Aamupostissa 4.10.2004

 

Kolme vuotta sitten Efektia Oy:n kuntapalvelut –tutkimus selvitti hyvinkääläisten tyytyväisyyttä terveyskeskuspalveluihin. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut oli hoidettu hyvin 52 prosentin mielestä ja huonosti 30 prosentin mielestä. Ajan saantiin oli tyytyväinen 63 prosenttia ja tyytymätön 30 prosenttia. Jonotusaikaan oli tyytyväinen 48 prosenttia ja tyytymätön 38 prosenttia. Henkilökunnan palvelualttiuteen, hoidon laatuun ja tiloihin oltiin sen sijaan laajasti tyytyväisiä.

 

Vaikka enemmistö asiakkaista olikin tyytyväinen terveyskeskuksen palveluihin, oli huomattavan suuri osa tyytymättömiä. Tyytymättömiä oli enemmän kuin muiden kunnan palveluiden kohdalla. Mikään yritys tuskin menestyisi, jos kolmasosa sen asiakkaista olisi tyytymättömiä.    

 

Tutkimuksesta on kulunut kolme vuotta, mutta tilanne ei ole olennaisesti parantunut. Myös väestön ikääntyminen on lisännyt terveyspalveluiden tarvetta. Omalääkärijärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi. Suunnilleen yksi viidesosa terveyskeskukseen soittaneista ei saa aikaa omalle lääkärille. Vaihtoehdoiksi jäävät tällöin turvautuminen kalliiseen yksityislääkäriin tai hakeutuminen ruuhkaiselle päivystysvastaanotolle.

 

Terveyskeskukseen tarvitaan yksinkertaisesti 3-4 terveyskeskuslääkärin virkaa lisää. Se helpottaisi muiden työpaineita eikä ylitöille olisi niin suurta tarvetta kuin nykyään. Lääkäreitäkin olisi helpompi saada, kun työolot olisivat kohtuulliset. Päinvastaiseen suuntaan vaikuttavat suunnitelmat terveyskeskuksen röntgenpalveluiden lopettamisesta ja siirtämisestä sairaalaan.

 

Tämän vuoden talousarviota käsiteltäessä esitimme perusterveydenhuoltoon lisättäväksi 224 000 euroa perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Lisäraha oli tarkoitettu terveyskeskuslääkäreiden, hammaslääkäreiden ja hoitohenkilökunnan palkkaamiseen. Esityksemme hävisi valitettavasti äänin 10-39. Tukea saimme lähinnä keskustan valtuutetuilta, mutta emme esimerkiksi demareilta tai vihreiltä.

 

Terveyskeskuspalvelut tulee järjestää kaupungin omana toimintana eikä ostamalla niitä yksityiseltä Hyvinkään Lääkärikeskukselta niin kuin nyt kaavaillaan. Pidemmällä tähtäyksellä yksityiset palvelut tulevat myös kalliimmiksi veronmaksajille.

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää

 

 

Takaisin etusivulle