Julkaistu Aamupostissa 25.5.2005

 

Toimintamenoista ja veroprosentista

 

Aamupostin 24.5. kirjoitus Hyvinkään valtuustoseminaarista antoi virheellisen kuvan vasemmistoliiton valtuustoryhmän kannasta toimintamenojen kasvuun ja veroprosenttiin.

 

Totesimme seminaarissa, että toimintamenot voivat kasvaa lähivuosina viisi prosenttia vuodessa, ei kaksi prosenttia. Tämä on myös tarpeen kunnallisten palveluiden turvaamiseksi, ikääntymisen haasteeseen vastaamiseksi ja erityisesti alimpien palkkojen korottamiseksi.

 

On realistista arvioida myös Hyvinkään verotulojen kasvavan viisi prosenttia vuodessa. Kuntaliitto arvioi kuntien verotulojen kasvavan neljä prosenttia vuodessa, mutta Hyvinkään verotulot ovat viime vuosina kasvaneet vuosittain noin yhden prosenttiyksikön enemmän kuin kunnissa keskimäärin, koska Hyvinkää on kasvukunta. Myös valtionosuuksien kehitys oli virkamiesten laskelmissa tahallaan aliarvioitu.

 

Samantapaisia laskelmia kuntien tulokehityksestä on esittänyt myös valtiosihteeri Antti Mykkänen, joka arvioi kuntien tulojen kasvavan neljässä vuodessa 20 prosenttia (HS 19.5.2005).

 

Veroprosentista totesimme, että mikäli toimintamenojen kasvu jätetään 2-3 prosenttiin, ei veronkorotukselle ole tarvetta. Menoja ja tuloja on tarkasteltava yhtä aikaa eikä toisistaan irrallaan.

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää