Hyvinkään Sanomat 29.5.2003
Valtuutetun puheenvuoro
Olli Savela

 

Aseman kauppakeskus – kestämätöntä kehitystä

 

 

Aseman kauppakeskushanketta ei mainita Hyvinkään kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman luonnoksessa. Tämä on hyvin outoa, koska kauppakeskushanke vaikuttaisi toteutuessaan selvästi kestävän kehityksen mahdollisuuksiin Hyvinkäällä, ilmeisesti enemmän kuin mikään muu hanke lähivuosina. Syytä hankkeen poisjääntiin ei ole vaikea nähdä. Kauppakeskushanke on ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa, joten hankkeen ajajat haluavat mieluusti unohtaa sen ohjelmasta.

 

Kestävä kehitys määritellään yleisesti kehitykseksi, joka ei heikennä tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Kestävä kehitys tarkoittaa, että uusiutuvia luonnonvaroja käytetään vain niiden kasvun sallimissa rajoissa. Uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten maa-aineksia, käytetään erityisen säästeliäästi. Tuotannosta ja kulutuksesta syntyvien saasteiden määrä ei saa ylittää luonnon kantokykyä. Luonnon monimuotoisuus ja eri lajit pitää säilyttää tuleville sukupolville.

 

Miten kauppakeskushanke on ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa ?

 

Ensinnäkin kauppakeskuksen sijoittaminen Aseman koulun tontille tarkoittaa puu- ja kivikoulun purkamista ja uuden koulun rakentamista toisaalle. Koska kysymys on täysin toimivista ja käyttökelpoisista rakennuksista, tämä merkitsee yksinkertaisesti suurta rakennusmateriaalien tuhlausta. Kestävä kehitys edellyttää pikemminkin vanhojen rakennusten kunnossapitoa ja korjaamista, jotta ne olisivat pitkäikäisiä. Myös Aseman puu- ja kivikoulu vaativat remonttia.

 

Aseman koulurakennuksiin liittyy myös tuleville sukupolville säilytettäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Puukoulussa perustettiin Hyvinkään kunta vuonna 1917. Kivikoulu muodostaa yhdessä viereisten kerrostalojen kanssa harmonisen kokonaisuuden, joka edustaa hyvin 1950-luvun arkkitehtuuria.

 

Toiseksi on kyseenalaista, onko suurten kauppakeskusten rakentaminen ylipäänsä kestävän kehityksen mukaista, sijoitetaan ne minne tahansa. Tällaisten kauppakeskusten johtava ajatushan on tavarakulutuksen reipas lisääminen. Sitä ei voi pitää kestävän kehityksen mukaisena. Voi tietysti sanoa, että myös pienemmät kauppakeskukset ja yksittäiset kaupat tähtäävät samaan. Mutta selvä aste-ero niissä on.

 

Aseman kauppakeskushanke, kuten vastaavan kauppakeskuksen rakentaminen muuallekin Hyvinkäälle, johtaisi myös henkilöautoliikenteen selvään kasvuun. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu liikenteen vähentäminen tai ainakin sen kasvun rajoittaminen. Tästä ollaan varsin laajasti yksimielisiä. Kauppakeskus lisäisi liikennettä kahdesta suunnasta. Ensinnäkin se houkuttelisi autoilevia asiakkaita myös muista kunnista suurin joukoin. Tarkoitushan on kehittää Hyvinkään kaupallisesta keskustasta erittäin vetovoimainen. Toiseksi keskustan kaupallisen vetovoiman lisäämisestä seuraa lähikauppojen kuolema, minkä takia myös hyvinkääläiset olisivat pakotettuja asioimaan keskustassa nykyistä useammin.

 

Aseman kauppakeskuksen runkona tulisi olemaan päivittäistavarakauppaan keskittyvä Citymarket. Liiketilaselvityksen mukaan Hyvinkäällä on jo nyt aivan riittävästi päivittäistavarakauppatilaa. Itse asiassa sitä on riittävästi seuraavaksi 20 vuodeksi. Tällaisessa tilanteessa Keskon uusi Citymarket söisi väistämättä lähikauppoja. Miten käy Runeberginkadun Siwalle, Hämeenkadun Valinta Jokelalle, Ridasjärven kyläkaupalle ? Lopettaako S-market vai Euromarket ? Onko tällainen kaupan kilpaileminen itsensä hengiltä edes kuluttajan etu ?

 

Citymarketin – tai jonkin toisen vastaavan hypermarketin – sijoittaminen kaupungin laidalle,  esimerkiksi moottoritien varteen, ei olisi sen parempi vaihtoehto kuin sen sijoittaminen keskustaankaan. Liikenne lisääntyisi yhtä paljon ellei enemmänkin, suunta vain olisi toinen.

 

Keskustan kaupallisten palvelujen kehittäminen on sinänsä järkevää, mutta jokin raja siinä tulee olla. Tässä tilanteessa Hyvinkäällä ei tarvita uutta isoa päivittäistavarakauppaa. Erikoiskauppoja sen sijaan voisi olla enemmän. Nyt on aika miettiä niiden toteutusvaihtoehtoja, tilaa kyllä löytyy.’

 

 

Takaisin etusivulle