Valtuustoaloite

 

Kilpailuvirasto esittää markkinaoikeudelle, että se tuomitsisi seitsemän asfalttialan yritystä ja niiden yhteistyöjärjestön Asfalttiliiton maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksun laittomasta kilpailun rajoittamisesta vuosina 1994 - 2002. Kilpailuviraston mukaan tästä aiheutui veronmaksajille karkeasti arvioiden 30 miljoonan euron vuotuinen menetys. Suurimpia sakkoja Kilpailuvirasto esittää Lemminkäinen Oyj:lle, jota se pitää asfalttikartellin pääjärjestäjänä.

 

Lemminkäinen on voittanut myös Hyvinkään kaupungin päällystystöistä järjestetyn ”tarjouskilpailun” vuosina 1991 - 2002 (sekä vuonna 2004). Tuona aikana asfalttitöiden hinta on noussut voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 1999 yksikköhinnat nousivat 30 – 45 prosenttia ja vuonna 2000 25 – 33 prosenttia.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki hakee oikeusteitse Lemminkäiseltä asfalttikartellin johdosta vahingonkorvausta, joka kattaa kaupungille aiheutuneen taloudellisen menetyksen.

 

Hyvinkäällä 5.4.2004

 

Olli Savela ym.

 

 

Takaisin etusivulle