V a l t u u s t o a l o i t e

 

Kotihoidon tuen Hyvinkää-lisässä ei ole minkäänlaista tulorajaa. Sitä voivat saada hyvinkin suurituloiset, jotka todellisuudessa eivät ole tuen tarpeessa. Esimerkiksi Riihimäellä vastaavan lisän saamisen edellytyksenä on, että perheen bruttotulot ovat alle 4000 euroa kuukaudessa.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkää-lisän saantiehtoihin lisätään tuloraja, jota perheen tulot eivät saa ylittää.

 

Hyvinkäällä 15.11.2004

 

Olli Savela ym. yhteensä 14 valtuutettua  

 

 

Aloitteen käsittely

 

Valtuusto käsitteli aloitetta 14.3.2005. Kaupunginhallitus esitti aloitteen hylkäämistä. Esitin kokouksessa aloitteen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta esitykseni hävisi äänin 20-28. Sen puolesta äänestivät Vasemmistoliiton ja SDP:n valtuutetut (paitsi Jari Pekka Velin) sekä Helena Lustig ja Heikki Pussinen.

 

 

Takaisin etusivulle