Tiedonantaja 1.4.2005

 

Kunnallisvero progressiivinen vain pienissä tuloissa

 

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki esitti äskettäin pohdittavaksi myös kunnallisveron muuttamista progressiiviseksi, asteittain tulojen mukaan kohoavaksi, kuten valtion tuloverokin on. Tähän ajatuksen vastustajat vastasivat väittämällä, että kunnallisvero on jo progressiivinen.

 

Todellisuudessa kunnallisveron progressio koskee vain hyvin pieniä tuloja kuten oheinen Hyvinkään kaupungin esimerkki osoittaa. Kokopäivätyössä käyvät maksavat kunnallisveroa käytännössä saman prosentin mukaan.

 

 

Hyvinkään kunnallisveroprosentti on 18. Käytännössä toteutunut veroprosentti on pienempi, esimerkiksi vuonna 2003 se oli 14,5 prosenttia. Tämä on seurausta verotuksessa myönnettävistä vähennyksistä.

 

Merkittävimpiä vähennyksiä ovat ansiotulovähennys, perusvähennys, tulonhankkimisvähennys, ay-jäsenmaksut, matkavähennys, muut tulonhankkimiskulut, eläkevakuutusmaksut ja eläketulovähennys.

 

Näistä vähennyksistä selvästi merkittävin kunnallisverotuksessa on ansiotulovähennys. Se on tänä vuonna suurimmillaan, kun palkka- tai yrittäjätulot ovat 14 000 euroa vuodessa. Tätä suuremmissa tuloissa ansiotulovähennys pienenee asteittain, mutta yltää jopa 110 000 euron vuosituloihin asti. Ansiotulovähennystä ei saa eläkkeistä, työttömyyskorvauksista eikä muista sosiaalietuuksista, joten se syrjii näitä väestöryhmiä. Virallisen selityksen mukaan näitä ryhmiä ”kannustetaan” tällä tavoin työn tekoon.

 

On mielenkiintoista tarkastella, miten toteutunut veroprosentti vaihtelee tulojen mukaan. Oheinen esimerkki koskee Hyvinkään kaupungin vuoden 2003 verotusta, mutta se on täysin yleistettävissä muihinkin kuntiin, koska verosäädökset ovat kaikkialla samat. Verohallitus lienee toimittanut vastaavat tiedot kaikille kunnille.

 

Keskituloiset maksavat yhtä paljon kuin suurituloiset

 

Vähennysten takia pienituloisimmat maksavat kunnallisveroa selvästi vähemmän kuin muut niin kuin oikein onkin. Mutta jo 10 000 – 14 999 euroa vuodessa ansainneiden kunnallisveroprosentti oli 13,4 prosenttia, vain prosenttiyksikön verran vähemmän kuin keskimääräinen veroprosentti (14,5 prosenttia).

 

Kun veronalaiset tulot olivat 15 000 – 19 999 euroa, oli todellinen veroprosentti jo 15,0 prosenttia, siis enemmän kuin keskimäärin. Tähän tuloluokkaan kuuluu paljon eläkeläisiä, jotka eivät saa ansiotulovähennystä. Heitä korkeammissa tuloluokissa todellinen veroprosentti oli jopa hieman alempi, vaikka tulot olivat suuremmat. Myöskään suurituloisimmat, yli 35 000 euroa vuodessa ansainneet, eivät maksaneet kunnallisveroa juurikaan keskimääräistä enempää.

 

Todellinen kunnallisveroprosentti on siten melko tarkkaan sama jo vähän yli 10 000 euron vuosituloista ylöspäin. Veronmaksajat ry:n väitteet kunnallisveron progressiivisuudesta ovat vailla pohjaa. Kunnallisveron ”progressiivisuus” koskee vain pieniä tuloja. Todellisen progression toteuttaminen edellyttäisi, että isoista tuloista maksettaisiin selvästi enemmän veroa kuin keskimääräisistä tuloista. Tämä voidaan toteuttaa sekä valtion tuloveron kaltaisella asteikolla että perusvähennystä huomattavasti korottamalla.

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu

Hyvinkää