Kuntalehti 10/2005

 

Kunnallisvero ei ole aidosti progressiivinen

 

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki esitti jokin aika sitten pohdittavaksi mahdollisuutta muuttaa myös kunnallisvero progressiiviseksi, asteittain tulojen mukaan kohoavaksi, kuten valtion tulovero on. Tähän monet vastasivat väittämällä, että kunnallisvero on jo progressiivinen. Todellisuudessa kunnallisvero ei ole aidosti progressiivinen vaan progressio koskee vain hyvin pieniä tuloja kuten oheinen kuvio kertoo.

 

 

 

Kuvioon on merkitty käytännössä toteutunut kunnallisveroprosentti sekä vastaava valtion tuloverotuksen toteutunut veroprosentti tuloluokittain vuonna 2003, mikä on tuorein tilastovuosi. Tiedot ovat peräisin verotuksen maksuunpanotilastosta. Maksuunpantua kunnallisveroa ja valtion tuloveroa on verrattu veronalaisiin tuloihin (pl. pääomatulot) tuloluokittain.

 

Kuten kuviosta voi huomata, valtion tulovero on aidosti progressiivinen, mutta kunnallisveron progressio loppuu jo runsaan 10 000 euron vuosituloissa. Esimerkiksi yli 100 000 euroa vuodessa ansainneet maksoivat kunnallisveroa vain yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin 15 000 – 20 000 euroa ansainneet.

 

Toinen ero on siinä, että valtion tuloverotuksen alaraja on yli 10 000 euroa, mutta kunnallisveroa joutuu maksamaan paljon pienemmistäkin tuloista. 

 

Kunnallisverotus on pienten tulojen osalta progressiivista lähinnä ansiotulovähennyksen ja perusvähennyksen takia. Ansiotulovähennys on tänä vuonna suurimmillaan, kun palkka- tai yrittäjätulot ovat 14 000 euroa vuodessa. Tätä suuremmissa tuloissa ansiotulovähennys pienenee asteittain, mutta yltää jopa 110 000 euron vuosituloihin asti. Ansiotulovähennystä ei saa eläkkeistä, työttömyyskorvauksista eikä muista sosiaalietuuksista, joten se syrjii näitä väestöryhmiä.

 

Todellisen progression toteuttaminen edellyttäisi, että isoista tuloista maksettaisiin selvästi enemmän veroa kuin keskituloista. Tämä voidaan toteuttaa sekä valtion tuloveron kaltaisella asteikolla että perusvähennystä huomattavasti korottamalla.

 

Jos kunnallisvero muutetaan progressiiviseksi, sen ei sinänsä tarvitse merkitä verotuoton muuttumista niin tarpeellisia kuin lisätulot kunnille ovatkin. Mutta selvää on, että suurituloisimpien verot kasvaisivat ja pienituloisimpien vähenisivät. Tuloerojen kasvettua viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tämä olisi erittäin tervetullut kehityssuunta.

 

Progression puuttumisen ohella toinen merkittävä epäkohta kunnallisverotuksessa on se, että pääomatulot on vapautettu kokonaan kunnallisverosta. Kuntien pitäisi saada osa pääomaveron tuotosta tai sitten pääomatuloja pitäisi verottaa samalla tavalla kuin ansiotuloja.

 

Olli Savela

yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu

Hyvinkää